FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om annullering af de statsgældsbeviser, som ECB har opkøbt og ligger inde med


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om annullering af de statsgældsbeviser, som ECB har opkøbt og ligger inde med  
B8-1215/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at ECB til dato har opkøbt statsgæld for over 1 000 mia. EUR fra landene i euroområdet;

B.  der henviser til, at der på baggrund af disse opkøb er blevet udstedt et lige så stort beløb i rede penge, som allerede er sat i omløb på markedet, og at det ikke har ført til en forhøjelse af inflationsraten, hvis niveau stadig befinder sig langt fra det fastsatte mål;

C.  der henviser til, at ECB's regnskab ikke udgøres af normale budgetposter, men at passiverne udgøres af de penge, som banken har udstedt, og at den derfor med sindsro kan operere med negativ egenkapital uden nogen konsekvenser, eftersom der blot er tale om regnskabsposter;

D.  der henviser til behovet for at eliminere det kunstige problem med statsgældens størrelse fra den politiske debat, eftersom den ganske enkelt udgøres af privat opsparing, der, når renten er i nul, kan ombyttes på lige fod med penge, som ECB har udstedt, uden nogen konsekvenser;

1.  anmoder ECB om at gå i gang med at annullere alle de statsgældsbeviser, som den har opkøbt og ligger inde med inden for rammerne af programmet om kvantitative lempelser, og indberette det slettede beløb til Eurostat og til de statistiske bureauer i de berørte medlemsstater, så de kan nedskrive den gæld, der står opført i det offentlige finansindeks, med et tilsvarende beløb, begyndende med gældsindekset/BNP.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik