RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 153kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


EKP ostetud või hoitavate valitsemissektori võlainstrumentide kehtetuks tunnistamise kohta


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek EKP ostetud või hoitavate valitsemissektori võlainstrumentide kehtetuks tunnistamise kohta  
B8-1215/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Keskpank (EKP) on praeguseks ostnud rohkem kui 1000 miljardi euro väärtuses euroala riikide valitsemissektori võlainstrumente;

B.  märkides, et niisuguste ostudega seoses loodi ja lasti juba turule samas summas raha ning et see ei ole põhjustanud mingisugustki inflatsioonimäära tõusu, mis jääb kaugele eelnevalt kindlaks määratud eesmärgist;

C.  võttes arvesse, et EKP bilanss ei koosne tavapärastest raamatupidamiskannetest, vaid selle passiva pool koosneb tema enda poolt loodud rahast, mistõttu võib EKP rahulikult ilma igasuguste tagajärgedeta tegutseda raamatupidamises kajastatava negatiivse kapitaliga, sest tegemist on pelgalt raamatupidamiskirjega;

D.  märkides, et poliitilisest arutelust tuleb kõrvaldada pseudoprobleem, mis seisneb valitsemissektori võlatasemes, mis tähendab lihtsalt erasääste ja mida võidakse nullmäärade tingimustes vahetada samaväärselt EKP loodud raha vastu, ilma et sel oleks mingeid tagajärgi;

1.  palub EKP-l alustada kõikide tema poolt kvantitatiivse lõdvendamise programmi raames ostetud või hoitavate valitsemissektori võlainstrumentide kehtetuks tunnistamist, teavitades tühistatud summast Eurostati ja asjaomaste liikmesriikide statistikaameteid, et need tagaksid niisuguse võla samaväärse vähendamise, mida arvestatakse riigi rahanduse indeksites, alustades valitsemissektori võla suhtest SKPsse.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika