PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


EKP:n hankkimien ja hallussa pitämien julkisyhteisöjen velkapapereiden mitätöinnistä


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys EKP:n hankkimien ja hallussa pitämien julkisyhteisöjen velkapapereiden mitätöinnistä  
B8-1215/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että EKP on tähän mennessä hankkinut yli 1 000 miljardin euron arvosta euroalueen maiden julkisyhteisöjen velkapapereita;

B.  panee merkille, että näiden hankintojen seurauksena luotiin ja tuotiin markkinoille vastaava määrä rahaa, ilman että tämä nosti inflaatioastetta, joka on kaukana asetetusta tavoitteesta;

C.  ottaa huomioon, että EKP:n tase ei koostu tavallisista kirjanpitoeristä, vaan sen vastuut muodostuvat sen luomasta rahasta, ja tämän vuoksi se voi turvallisesti toimia negatiivisilla pääomatileillä ilman minkäänlaisia seurauksia, sillä nämä vastuut ovat pelkästään kirjanpidollinen erä;

D.  toteaa, että poliittisesta keskustelusta on poistettava keinotekoinen ongelma julkisen velan määrästä, joka edustaa yksinkertaisesti yksityisiä säästöjä ja joka voidaan nollakorkotilanteessa vaihtaa vastaavaan määrään EKP:n luomaa rahaa vailla mitään vaikutusta;

1.  pyytää EKP:tä mitätöimään kaikki julkisyhteisöjen velkapaperit, jotka se on hankkinut ja pitänyt hallussaan osana määrällisen keventämisen ohjelmaansa, ja ilmoittamaan Eurostatille ja asianomaisten jäsenvaltioiden tilastolaitoksille perutusta määrästä, niin että ne voivat tehdä vastaavansuuruisen vähennyksen julkisilla indikaattoreillaan lasketusta velasta alkaen velan suhteesta BKT:hen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö