PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 239kWORD 47k
5.11.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o poništenju vrijednosnih papira javnoga duga koje je ESB otkupio i posjeduje


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o poništenju vrijednosnih papira javnoga duga koje je ESB otkupio i posjeduje  
B8-1215/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je ESB dosad otkupio više od 1 000 milijardi EUR-a javnoga duga država europodručja;

B.  budući da je zbog tog otkupa stvoren i već plasiran na tržište jednak iznos novca i da to nije prouzročilo nikakav porast stope inflacije, koja je i dalje daleko od prethodno utvrđenoga cilja;

C.  budući da bilancu ESB-a ne čine uobičajene knjigovodstvene stavke, već pasivu čini novac koji je stvorila sama banka, i da stoga ona može mirno djelovati s negativnim kapitalnim računom bez ikakvih posljedica, jer je riječ o pukoj knjigovodstvenoj stavci;

D.  budući da je iz političke rasprave potrebno izbaciti lažni problem veličine javnoga duga, koji jednostavno predstavlja privatnu uštedu i koji se, u uvjetima nulte kamatne stope, može na jednak način zamijeniti novcem koji je stvorio ESB bez posljedica;

1.  traži od ESB-a da nastavi s poništenjem svih vrijednosnih papira javnoga duga koje je otkupio i posjeduje u okviru programa kvantitativnog ublažavanja, uz izvještavanje Eurostata i statističkih zavoda predmetnih država članica o poništenom iznosu, kako bi se mogle pobrinuti za smanjenje izračunatog duga u jednakom iznosu u njihovim indeksima javnih financija, počevši od pokazatelja duga/BDP-a.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti