PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl ECB įsigytų ir laikomų valstybės skolos vertybinių popierių panaikinimo


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ECB įsigytų ir laikomų valstybės skolos vertybinių popierių panaikinimo  
B8-1215/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi ECB įsigijo daugiau kaip 1000 mlrd. įvairių eurozonos šalių valstybės skolos;

B.  kadangi dėl šių pirkimų buvo sukurta ir jau rinkai pateikta grynųjų pinigų suma, ir, kad tai nepadidino infliacijos normos, kuri tebėra toli nuo nustatyto tikslo;

C.  kadangi ECB balansas nėra sudarytas iš įprastų apskaitos įrašų, o jo įsipareigojimai padengti lėšomis, kurias jis generuoja, taigi jis gali saugiai veikti be jokių pasekmių, turėdamas neigiamą kapitalo sąskaitą, nes jo įsipareigojimai yra tik apskaitos straipsniai;

D.  kadangi reikia pašalinti iš politinių diskusijų iliuziją apie valstybės skolos problemą, kuri paprasčiausiai yra tik privačios santaupos ir, kad atsižvelgiant į nulinį palūkanų tarifą ją būtų galima pakeisti lygiavertėmis lėšomis, kurias sukūrė ECB be jokių pasekmių;

1.  ragina ECB panaikinti visus valstybės skolos vertybinius popierius, nupirktus ir saugomus pagal monetarinio stimuliavimo programą, apie nurašomą sumą pranešant Eurostatui ir nacionaliniams statistikos institutams atitinkamose valstybėse narėse, kad jos galėtų imtis veiksmų sumažinti skolos sumą, apskaičiuotą viešųjų finansų rodikliais, pradedant nuo skolos BVP rodiklio.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika