REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ECB iegādāto un turēto valsts parāda vērtspapīru anulēšanu


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ECB iegādāto un turēto valsts parāda vērtspapīru anulēšanu  
B8-1215/2016

Eiropas Parlaments,

–  –  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā ECB līdz šim no eurozonas valstīm ir iegādājusies valsts parāda vērtspapīrus vairāk nekā 1000 miljardu euro apmērā;

B.  tā kā attiecībā pret šādām iegādēm jau ir emitētas un laistas tirgū attiecīgas naudas summas un tas nav izraisījis nekādu inflācijas līmeņa pieaugumu, kas joprojām ir tālu no iepriekš noteiktā mērķa;

C.  tā kā ECB bilanci neveido parastie grāmatvedības uzskaites posteņi, bet pasīvu uzskaite tiek veikta ar bankas pašas emitēto naudu, un tāpēc tā var droši rīkoties ar negatīvu kapitālu, neradot nekādas sekas, jo tas atspoguļotos tikai grāmatvedības uzskaites postenī;

D.  tā kā ir nepieciešamība noņemt no politisko debašu darba kārtības neesošo problēmjautājumu par valsts parāda kopapjomu, kas vienkārši būtībā ir privātie ietaupījumi un, pamatojoties uz likmēm nulles vērtībā, var tikt, neradot sekas, atbilstošā veidā apmainīti pret naudu, ko ECB emitē;

1.  aicina ECB turpināt anulēt visus valsts parāda vērtspapīrus, ko tā iegādājusies un turējusi kvantitatīvās mīkstināšanas programmas ietvaros, paziņojot anulēto summu Eurostat un attiecīgo dalībvalstu statistikas iestādām, lai nodrošinātu, ka par to pašu summu tiek samazināts valsts finanšu rādītājos aprēķinātais parāds attiecībā pret IKP.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika