PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la anularea titlurilor de stat achiziționate și deținute de BCE


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la anularea titlurilor de stat achiziționate și deținute de BCE  
B8-1215/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât până în prezent BCE a cumpărat peste 1 000 miliarde EUR din datoria publică a țărilor din zona euro;

B.  întrucât în urma acestor achiziții a fost creată și introdusă deja pe piață o valoare echivalentă de numerar, iar acest lucru nu a condus la o creștere a ratei inflației, ceea ce este departe de obiectivul stabilit;

C.  având în vedere faptul că bugetul BCE nu este compus din înregistrări contabile normale, ci pasivul său este constituit din banii pe care i-a creat și, prin urmare, poate opera fără probleme cu un capital contabilizat negativ, fiind vorba doar de simple rubrici contabile;

D.  remarcând necesitatea de a elimina din dezbaterea politică falsa problemă a nivelului datoriei publice, care reprezintă pur și simplu economiile private și care, în condiții de dobândă zero, pot fi schimbate în mod echivalent, fără vreo consecință, cu bani creați de BCE;

1.  solicită BCE să procedeze la anularea tuturor titlurilor de stat cumpărate și deținute în cadrul programului de relaxare cantitativă, comunicând suma anulată Eurostat și institutelor naționale de statistică din statele membre în cauză, astfel încât acestea să ia măsuri pentru a reduce în mod echivalent valoarea datoriei calculată în indicii finanțelor publice pe baza indicatorului datorie/PIB.

Notă juridică - Politica de confidențialitate