NÁVRH UZNESENIA
PDF 317kWORD 47k
5.10.2016
PE593.641v01-00
 
B8-1215/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zrušení verejných dlhopisov nakúpených a držaných ECB


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zrušení verejných dlhopisov nakúpených a držaných ECB  
B8-1215/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ECB doteraz nakúpila verejné dlhopisy krajín eurozóny vo výške viac ako 1 000 miliárd EUR;

B.  vzhľadom na to, že v súvislosti s týmito nákupmi boli vydané a uvedené do obehu príslušné sumy peňazí, čo však neviedlo k zvýšeniu miery inflácie, ktorá je stále ešte ďaleko od stanoveného cieľa;

C.  vzhľadom na to, že súvahu ECB netvoria bežné účtovné záznamy, ale pasíva pozostávajú z ňou vydaných peňazí, a preto môže bezpečne pracovať s negatívnym účtovným kapitálom bez akýchkoľvek následkov, keďže ide len o účtovné položky;

D.  keďže je potrebné odstrániť z politických diskusií falošný problém subjektu verejného dlhu, ktorý jednoducho predstavuje súkromné úspory a ktorý možno za podmienky nulových sadzieb vymeniť rovnocenným spôsobom za peniaze vydané ECB bez následkov;

1.  žiada ECB, aby pokračovala so zrušením všetkých verejných dlhopisov, ktoré nakúpila a mala v držbe v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, a aby zrušené sumy oznamovala Eurostatu a štatistickým úradom dotknutých členských štátov s cieľom umožniť zníženie rovnakého objemu dlhu vypočítaného v rámci indexov verejných financií počnúc ukazovateľom dlhu/HDP.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia