RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 46k
12.10.2016
PE593.642v01-00
 
B8-1216/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa hamstri kaitse kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa hamstri kaitse kohta  
B8-1216/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et hamster on Prantsusmaal peaaegu kandunud, sest varem loeti seda kahjulikuks liigiks, mistõttu neid hävitati;

B.  arvestades, et hamstri liigikust on tõsiselt kahjustanud maisi monokultuurina kasvatamine ja see on märkimisväärselt vähendanud liigi viimaseid elupaiku, kuigi 1993. aastast on hamster olnud Prantsusmaal kaitstud liik;

C.  arvestades, et aastal 2012 oli hamstri arvukus 500 kuni 1000 isendit, ehkki Euroopa hamstri säilimiseks vajaliku populatsiooni suuruseks loetakse 1500 isendit;

D.  arvestades, et kehtestatud on programm Life Alister ja mitmesugused riiklikud tegevuskavad;

1.  palub komisjonil suurendada jõupingutusi Euroopa hamstri kaitsmiseks, et kiiresti saavutada liigi säilimiseks vajalik arvukus, ning ergutab üldisemalt komisjoni tegema kõik kaitsealuste liikide säilimiseks ja bioloogilise mitmekesise kaitsmiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja Prantsusmaale.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika