PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 46k
12.10.2016
PE593.642v01-00
 
B8-1216/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


eurooppalaisen hamsterin suojelemisesta Alsacessa


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eurooppalaisen hamsterin suojelemisesta Alsacessa  
B8-1216/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että eurooppalainen hamsteri on lähes kadonnut Ranskasta, sillä aiemmin sitä pidettiin torjuttavana tuholaislajina;

B.  ottaa huomioon, että hamsteri on kärsinyt monokulttuurisesta maissin viljelystä, joka on vähentänyt merkittävästi sen viimeisiä asuinalueita, mutta että se on ollut kuitenkin Ranskassa suojeltu laji vuodesta 1993;

C.  ottaa huomioon, että vuonna 2012 Alsacen hamsteripopulaation kooksi arvioitiin 500–1000 yksilöä, kun eurooppalaisen hamsterin elinkelpoisen kannan vähimmäiskooksi alueella on arvioitu 1 500 yksilöä;

D.  ottaa huomioon, että Life Alister -ohjelma ja erilaisia kansallisia toimintasuunnitelmia on käynnistetty;

1.  pyytää komissiota tehostamaan toimiaan eurooppalaisen hamsterin suojelemiseksi, jotta saavutettaisiin nopeasti elinkelpoisen kannan vähimmäiskoko, ja kannustaa komissiota yleisesti tekemään kaikkensa suojeltujen lajien säilyttämiseksi, jotta voidaan ylläpitää biologista monimuotoisuutta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja Ranskalle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö