FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 46k
12.10.2016
PE593.642v01-00
 
B8-1216/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om bevarandet av den europeiska hamstern


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om bevarande av den europeiska hamstern  
B8-1216/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den europeiska hamstern har nästan försvunnit från Frankrike eftersom den tidigare var klassad som ett skadedjur och därför utrotades.

B.  Hamstern har farit mycket illa av områden med monokulturer av majs vilket kraftigt minskat hamsterns livsmiljö, trots att den sedan 1993 är en skyddad art i Frankrike.

C.  Hamsterpopulationen uppgick 2012 till mellan 500 och 1000 exemplar. Överlevnadsgränsen för den europeiska hamstern beräknas dock ligga på 1 500.

D.  För närvarande finns programmet Life Alister och olika nationella handlingsplaner.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina ansträngningar för bevarandet av den europeiska hamstern för att snabbt komma över överlevnadsgränsen, och uppmuntrar kommissionen att överhuvudtaget göra allt den kan för att bevara skyddade arter så att vår biologiska mångfald kan bevaras.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och Frankrike.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy