RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 46k
4.10.2016
PE593.643v01-00
 
B8-1217/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


alakapitaliseeritud pankade kõigi dividendimaksete keelustamise kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek alakapitaliseeritud pankade kõigi dividendimaksete keelustamise kohta  
B8-1217/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et suurtel Euroopa pankadel tuleb kanda vaidluste lahendamise kulusid, millega kaasnevad suured kahjumid ja halvad tulemused börsil (nende aktsiate hind on alates 2014. aastast kukkunud keskmiselt 50 %);

B.  arvestades, et pankade kasumite ulatuslik jagamine (eriti dividendidena aktsionäridele) on üks peamisi Euroopa pankade kapitalipuudujäägi põhjuseid;

C.  arvestades, et 51 suurema Euroopa panga omakapitali pudujääk oli 2015. aastal 123 miljardit eurot ning samal ajal maksis börsil noteeritud 34-st pangast 28 dividendidena välja 40 miljardit eurot ehk 60 % kasumist;

D.  arvestades, et kui Euroopa reguleerivad asutused oleksid keelanud alakapitaliseeritud pankade dividendimaksed alates 2010. aastast, oleks see võimaldanud likvideerida 50 % kapitalipuudujäägist;

1.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma alakapitaliseeritud pankade kõigi dividendimaksete keelustamist (nagu tehakse Ameerika Ühendriikides).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika