PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 46k
4.10.2016
PE593.643v01-00
 
B8-1217/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pääomavajeesta kärsivien pankkien osingonmaksun kieltämisestä


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pääomavajeesta kärsivien pankkien osingonmaksun kieltämisestä   
B8-1217/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että suurilla eurooppalaisilla pankeilla on riitajuttuihin liittyviä kustannuksia, jotka aiheuttavat merkittävää tappiota ja johtavat heikkoon kurssikehitykseen (vuodesta 2014 alkaen niiden osakekurssit ovat laskeneet keskimäärin 50 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että pankkien voittojen suurjako (etenkin osinkojen jako osakkeenomistajille) on yksi pääasiallisista syistä pankkien kärsimään pääomavajeeseen;

C.  ottaa huomioon, että 51 suurimman eurooppalaisen pankin omien varojen vaje oli 123 miljardia euroa vuonna 2015 samaan aikaan, kun 34 pörssinoteeratusta pankista 28 maksoi 40 miljardia euroa osinkoja eli 60 prosenttia voitoistaan;

D.  toteaa, että jos Euroopan sääntelyviranomaiset olisivat kieltäneet pääomavajeesta kärsivien pankkien osingonmaksun heti vuodesta 2010 alkaen, olisi pääomavajeesta 50 prosenttia voitu saada kurottua umpeen;

1.  vaatii komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan pääomavajeesta kärsivien pankkien osingonmaksujen kieltämistä (Yhdysvaltojen esimerkkiä noudattaen).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö