FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 46k
4.10.2016
PE593.643v01-00
 
B8-1217/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbud mot all utbetalning av utdelning för underkapitaliserade banker


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbud mot all utbetalning av utdelning för banker med kapitalunderskott  
B8-1217/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De stora europeiska bankerna bär kostnader till följd av tvister som orsakar stora förluster vilket leder till en svag kursutveckling för deras aktier på börsen (deras aktiekurser har fallit med i genomsnitt 50 % sedan 2014).

B.  Den enorma överföringen av bankernas vinster (i synnerhet utdelningarna till aktieägare) är en av huvudorsakerna till den brist på kapital som de europeiska bankerna lider av.

C.  Bristen på eget kapital hos de 51 största europeiska bankerna uppgick till 123 miljarder euro under 2015, samtidigt som 28 av 34 börsnoterade banker lämnade 40 miljarder euro i utdelning, vilket motsvarar 60 % av deras vinster.

D.  Om de europeiska tillsynsmyndigheterna hade förbjudit utdelning för underkapitaliserade banker från och med 2010 skulle 50 % av kapitalbristen ha kunnat täckas.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga ett förbud mot all utdelning för underkapitaliserade banker (i likhet med USA).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy