NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o rezistenci na antibiotika


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Návrh usnesení Evropského parlamentu o rezistenci na antibiotika  
B8-1218/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 15. listopadu 2001, 10. června 2008, 1. prosince 2009 a 17. června 2016,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2011,

–  s ohledem na globální akční plán Světové zdravotnické organizace ze dne 25. května 2015,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle údajů OECD způsobuje rezistence na antibiotika ročně 700 000 úmrtí;

B.  vzhledem k tomu, že v oblasti farmaceutického výzkumu zabývajícího se antibiotickou léčbou došlo bohužel k omezení soukromých investic;

C.  vzhledem k potěšitelným iniciativám jednotlivých členských států, zejména k vytvoření Flemingova fondu ve Velké Británii určeného na podporu farmaceutického výzkumu zabývajícího se rezistencí na antibiotika;

D.  vzhledem k evropským iniciativám v této oblasti, zejména k iniciativě společného plánování programů a evropské iniciativě v oblasti zcela nových léčiv;

1.  vyzývá Komisi, aby na základě stávajících evropských fondů na podporu vědeckého výzkumu podpořila farmaceutický výzkum, jehož cílem by byl vývoj nových antibiotik nebo rychlých diagnostických nástrojů;

2.  vyzývá ji navíc k tomu, aby spolupracovala na programech dohledu, které realizuje Světová zdravotnická organizace.

Právní upozornění - Ochrana soukromí