PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


antibioottiresistenssistä


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys antibioottiresistenssistä  
B8-1218/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001, 10. kesäkuuta 2008, 1. joulukuuta 2009 ja 17. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston suositukset,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2015 annetun Maailman terveysjärjestön (WHO) kattavan toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että OECD:n mukaan antibioottiresistenssi aiheuttaa vuosittain 700 000 kuolemantapausta;

B.  pitää valitettavana, että yksityiset investoinnit antibioottihoidon lääkealan tutkimukseen ovat vähentyneet;

C.  panee tyytyväisenä merkille kansalliset aloitteet, etenkin Ison-Britannian Fleming Fund ‑rahaston luomisen antibioottiresistenssiä koskevaa lääkealan tutkimusta varten;

D.  panee merkille unionin aloitteet tässä asiassa, erityisesti yhteisen ohjelma-aloitteen ja innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen aloitteen;

1.  kannustaa komissiota tukemaan lääkealan tutkimusta, jolla pyritään kehittämään uusia antibiootteja tai välineitä nopeaan diagnosointiin ja jota rahoitetaan unionin nykyisistä tukirahastoista tieteellistä tutkimusta varten;

2  kannustaa sitä lisäksi toimimaan yhteistyössä Maailman terveysjärjestön alulle paneman seurantaohjelman osalta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö