PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 157kWORD 47k
10.11.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o otpornosti na antibiotike


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o otpornosti na antibiotike  
B8-1218/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuke Vijeća od 15. studenoga 2001., 10. lipnja 2008., 1. prosinca 2009. i 17. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 15. studenoga 2011.,

–  uzimajući u obzir Globalni akcijski plan Svjetske zdravstvene organizacije od 25. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  ističući da je prema podacima OECD-a otpornost na antibiotike uzrok smrti 700 000 osoba godišnje;

B.  žaleći zbog smanjenja razine privatnog ulaganja u farmaceutska istraživanja antibiotičkoga liječenja;

C.  pozdravljajući nacionalne inicijative, a posebno Fleming Fund, fond za farmaceutska istraživanja otpornosti na antibiotike koji je osnovala Ujedinjena Kraljevina;

D.  primajući na znanje europske inicijative u tom području, osobito Inicijativu za zajedničku izradu programa (Joint Programming Initiative) i Europsku inicijativu za inovativne lijekove (European Innovative Medicine Initiative);

1.  potiče Komisiju da podupire farmaceutska istraživanja usmjerena na razvoj novih antibiotika i instrumenata za brzo dijagnosticiranje s pomoću europskih fondova za subvencioniranje postojećih znanstvenih istraživanja;

2  također je potiče da surađuje na programu nadzora koji provodi Svjetska zdravstvena organizacija.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti