PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 388kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl atsparumo antibiotikams


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Europos Parlamento rezoliucija dėl atsparumo antibiotikams  
B8-1218/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 15 d., 2008 m. birželio 10 d., 2012 m. gruodžio 11 d. ir 2016 m. birželio 17 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos 2015 m. gegužės 25 d. pasaulinį veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  pabrėžia, kad, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, dėl atsparumo antibiotikais per metus miršta 700 000 asmenų;

B.  apgailestauja, kad sumažėjo privačiųjų investicijų į antibiotikų tyrimus lygis;

C.  džiaugiasi nacionalinėmis iniciatyvomis, visų pirma Jungtinės Karalystės iniciatyva „Fleming Fund“, kuria siekiama tirti atsparumą antibiotikams;

D.  atsižvelgdamas į ES iniciatyvas šioje srityje, visų pirma bendrą programavimo iniciatyvą (angl. „Joint Programming Initiative“) ir Europos naujoviškų vaistų iniciatyvą (angl. „European Innovative Medicine Initiative“);

1.  ragina Komisiją remti farmacijos tyrimus siekiant sukurti naujus antibiotikus arba greitas diagnostines priemones iš turimų ES fondų, skirtų moksliniams tyrimams finansuoti;

2.  taip pat ragina dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos parengtoje priežiūros programoje.

Teisinė informacija - Privatumo politika