ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over antibioticaresistentie


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over antibioticaresistentie  
B8-1218/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbevelingen van de Raad van 15 november 2001, van 10 juni 2008, van 1 december 2009 en van 17 juni 2016,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 15 november 2011,

–  gezien het mondiaal actieplan van de Wereldgezondheidsorganisatie van 25 mei 2015,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat antibioticaresistentie volgens gegevens van de OESO tot 700 000 sterfgevallen per jaar leidt;

B.  overwegende dat het spijtig is dat de particuliere investeringen in farmaceutisch onderzoek naar antibioticabehandelingen zijn afgenomen;

C.  overwegende dat nationale initiatieven verheugend zijn, in het bijzonder de oprichting door het Verenigd Koninkrijk van het "Fleming Fund" voor farmaceutisch onderzoek naar antibioticaresistentie;

D.  overwegende de Europese initiatieven op dit gebied, met name het gezamenlijke programmeringsinitiatief ("Joint Programming Initiative") en het Europees initiatief betreffende innoverende geneesmiddelen ("European Innovative Medicine Initiative");

1.  moedigt de Commissie aan farmaceutisch onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica of snelle diagnostische hulpmiddelen te ondersteunen met middelen uit bestaande Europese fondsen voor wetenschappelijk onderzoek;

2.  moedigt de Commissie eveneens aan mee te werken aan het toezichtsprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Juridische mededeling - Privacybeleid