PROJEKT REZOLUCJI
PDF 317kWORD 47k
10.10.2016
PE593.644v01-00
 
B8-1218/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie oporności na antybiotyki


Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie oporności na antybiotyki  
B8-1218/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenia Rady z dnia 15 listopada 2001 r., 10 czerwca 2008 r., 1 grudnia 2009 r. i 17 czerwca 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 listopada 2011 r.,

–  uwzględniając światowy plan działania Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 25 maja 2015 r.,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  podkreśla, że zgodnie z danymi OECD oporność na antybiotyki jest przyczyną 700 000 zgonów rocznie;

B.  ubolewa z powodu spadku inwestycji prywatnych w dziedzinie badań farmaceutycznych poświęconych leczeniu antybiotykami;

C.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy krajowe, zwłaszcza utworzenie przez Zjednoczone Królestwo „Fleming Fund” na rzecz badań farmaceutycznych w dziedzinie oporności na antybiotyki;

D.  zwraca uwagę na inicjatywy europejskie w tej dziedzinie, zwłaszcza na inicjatywę w zakresie wspólnego programowania oraz europejską inicjatywę w zakresie innowacyjnych leków;

1.  zachęca Komisję do wspierania badań farmaceutycznych mających na celu opracowanie nowych antybiotyków lub szybkich narzędzi diagnostycznych w oparciu o europejskie fundusze oferujące obecnie subwencje na potrzeby badań naukowych;

2  zachęca również do podjęcia współpracy w ramach uruchomionego przez Światową Organizację Zdrowia programu w zakresie monitorowania.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności