RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 46k
29.9.2016
PE593.645v01-00
 
B8-1219/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


reformide tugiprogrammi ning liikmesriikide osalemise kohta selles


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek reformide tugiprogrammi ning liikmesriikide osalemise kohta selles  
B8-1219/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et reformide tugiprogrammiga pakutakse tehnilist abi liikmesriikidele, kes seda komisjonilt taotlevad;

B.  arvestades, et see abi peab aitama rakendada Euroopa poolaasta raames soovitatud struktuurireforme;

C.  arvestades, et abi hõlmab üldjuhul meetmeid, millega luuakse Euroopa lisaväärtust, ning see peab võimaldama Ühtekuuluvusfondi vahendeid võimalikult suure koostoimega kasutada;

D.  arvestades, et tugiprogrammi peamine eesmärk on toetada eelkõige reformide läbiviimist haridus-, sotsiaalkaitse- ja tervishoiuvaldkonnas;

1.  nõuab, et komisjon kehtestaks rahaliste vahendite eraldamiseks väga täpsed kriteeriumid ja tagaks välja valitud abisaajate osas täieliku läbipaistvuse.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika