Предложение за резолюция - B8-1220/2016Предложение за резолюция
B8-1220/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите

  11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

  внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността

  Ян Филип Албрехт, Тициана Бегин, Костас Хрисогонос, Мариан Харкин, Хейди Хаутала, Анели Ятенмяки, Георги Пирински, Евелин Регнер, Габриеле Цимер, Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън, Хосу Хуаристи Абаунс, Меря Кюльонен, Неоклис Силикиотис, Малин Бьорк, Щефан Ек, Мартина Михелс, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, Фабио Масимо Касталдо, Лаура Ферара, Изабела Адинолфи, Марко Афронте, Лаура Аджеа, Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано, Иняцио Корао, Давид Борели, Марко Вали, Марко Дзани, Даниела Аюто, Бенедек Явор, Бас Ейкхаут, Юлия Реда, Моли Скот Кейто, Михаел Крамер, Бодил Валеро, Филип Ламбертс, Клод Тюрмес, Ска Келер, Линеа Енгстрьом, Макс Андерсон, Флорент Марсейеси, Яник Жадо, Карима Дели, Паскал Дюран, Ева Жоли, Мишел Ривази, Жозе Бове, Джуд Къртън-Дарлинг, Джули Уорд, Тереза Грифин, Мария Нойхл, Агнес Йонгериус, Каролине Грасвандер-Хайнц, Еманюел Морел, Гийом Балас, Ана Гомеш, Дитмар Кьостер, Едуар Мартен, Карин Каденбах, Марк Тарабела, Ели Шлайн, Серджо Гаетано Коферати, Йозеф Вайденхолцер, Юг Байе, Виржини Розиер, Ойген Фройнд, Тибор Сани, Люси Андерсън, Анелизе Додс, Исмаил Ертуг, Паул Танг, Афзал Кан, Пиер Антонио Панцери, Изабел Тома, Ерик Андрийо, Мария Арена

  Процедура : 2016/2981(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-1220/2016
  Внесени текстове :
  B8-1220/2016
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B8-1220/2016

  Резолюция на Европейския парламент с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите

  (2016/2981(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС),

  –  като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от другастрана[1],

  –  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално параграфи 6 и 11 от него,

  –  като взе предвид член 108, параграф 6 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че на 27 април 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори за споразумение за икономическа интеграция с Канада от името на Европейския съюз и неговите държави членки;

  Б.  като има предвид, че на 12 септември 2011 г. Съветът прие препоръка от Комисията относно изменението на указанията за водене на преговори за споразумение за икономическа интеграция с Канада, с цел упълномощаване на Комисията да води преговори от името на Съюза в областта на инвестициите

  В.  като има предвид, че преговарящите приключиха преговорите по ВИТС през август 2014 г. и приключиха правния преглед на 29 февруари 2016 г.;

  Г.  като има предвид, че текстът на споразумението, представен на Съвета за сключване, подписване и временно прилагане, съдържа глава относно инвестициите (осма глава), която включва, наред с другото, раздел относно защитата на инвестициите (Раздел Г) и раздел за разрешаване на инвестиционни спорове между инвеститори и държави (Раздел Е);

  1.  счита, че съществува правна несигурност дали предложеното споразумение е съвместимо с Договорите, и по-специално с член 19 от Договора за Европейския съюз, както и с членове 49, 54, 56, 267 и 340 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

  2.  решава да се обърне към Съда на ЕС за становище относно съвместимостта на подготвяното споразумение с Договорите;

  3.  възлага на своя председател да вземе необходимите мерки за получаването на становището на Съда на ЕС и да предаде за сведение настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.