RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 47k
9.11.2016
PE593.651v01-00
 
B8-1222/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


toidu raiskamise vastu võitlemise kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise vastu võitlemise kohta  
B8-1222/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et liidus raisatakse igal aastal 100 miljonit tonni toiduaineid ning et see arv võib 2020. aastaks kasvada 120 miljoni tonnini, ehkki alatoitlus ja vaesus on samal ajal süvenemas;

B. arvestades, et 80 miljonit inimest elab liidus allpool vaesuspiiri ning et nendest 16 miljonit on saanud abi heategevuslikest organisatsioonidest;

C. arvestades, et toidu raiskamisel on sotsiaalsed, toitumisalased, majanduslikud ja ökoloogilised tagajärjed, kuna toidujäätmed tekitavad metaani;

D. arvestades, et mõnedes liikmesriikides on toiduainete müümine alla omahinna keelatud;

1. palub komisjonil teha liikmesriikidega koostööd, et hoida ära toidu raiskamine kogu toiduahela ulatuses alates tootmisest kuni lõpptarbimiseni;

2. palub komisjonil alustada dialoogi asjaomaste liikmesriikide ja osalejatega, et lubada müümata jäänud söödavad toiduained päeva lõpus kahjumiga ära müüa või anda need tasuta heategevuslikele organisatsioonidele;

3. julgustab komisjoni käivitama reklaami- ja teavituskampaaniat toidu raiskamise ärahoidmiseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika