NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 47k
9.11.2016
PE593.652v01-00
 
B8-1223/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zrušení ekonomických sankcí uvalených Evropskou unií na Rusko


Bernard Monot

 


Návrh usnesení Evropského parlamentu o zrušení ekonomických sankcí uvalených Evropskou unií na Rusko   
B8-1223/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 833/2014, č. 960/2014 a č. 1290/2014,

–  s ohledem na čl. 215 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.vzhledem k tomu, že Evropská unie začala od března 2014 v návaznosti na situaci na Ukrajině přijímat různé ekonomické sankce vůči Rusku;

B. vzhledem k tomu, že jako protiopatření zavedlo Rusko v srpnu 2014 velmi rozsáhlé embargo na potraviny pocházející z Evropské unie;

C. vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie a ruská vláda prodloužily platnost většiny těchto opatření do 23. června, respektive do 31. prosince 2017;

1.  konstatuje, že sankce zavedené Unií mají závažné nepříznivé dopady na evropskou ekonomiku, zejména pro podniky působící v zemědělství, energetice nebo ve vojenském průmyslu;

2.    opětovně zdůrazňuje, že spolupráci s Ruskem je třeba přikládat prvořadý význam, zejména v kontextu řešení krize na Blízkém východě a boje proti terorismu;

3.    žádá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi, aby předložily Radě návrh na co nejrychlejší zrušení všech ekonomických sankcí uvalených na Ruskou federaci.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí