FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 48k
9.11.2016
PE593.652v01-00
 
B8-1223/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om ophævelse af EU's økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation


Bernard Monot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om ophævelse af EU's økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation   
B8-1223/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, (EU) nr. 960/2014 og (EU) nr. 1290/2014,

–  der henviser til artikel 215, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.der henviser til, at EU siden marts 2014 har truffet forskellige foranstaltninger i form af økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation som følge af situationen i Ukraine;

B. der henviser til, at Rusland i august 2014 som gengældelse erklærede en meget stor embargo mod import af fødevarer fra EU;

C. der henviser til, at Rådet og den russiske regering har forlænget de vigtigste af disse foranstaltninger indtil henholdsvis den 23. juni og den 31. december 2017;

1.  bemærker, at de sanktioner, Unionen har indført, har alvorlige negative konsekvenser for den europæiske økonomi, navnlig for virksomhederne inden for landbrugs-, energi- eller militærsektoren;

2.    erklærer endnu en gang, at samarbejdet med Rusland bør prioriteres, navnlig i forhold til løsning af krisen i Mellemøsten og kampen mod terrorismen;

3.    opfordrer EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt Kommissionen til at foreslå Rådet at ophæve alle økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation snarest muligt.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik