PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 154kWORD 47k
9.11.2016
PE593.652v01-00
 
B8-1223/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan unionin Venäjän federaatioon kohdistamien talouspakotteiden poistamisesta


Bernard Monot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan unionin Venäjän federaatioon kohdistamien talouspakotteiden poistamisesta   
B8-1223/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston asetukset (EU) N:o 833/2014, (EU) N:o 960/2014 ja (EU) N:o 1290/2014,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.ottaa huomioon, että Euroopan unioni on maaliskuusta 2014 lähtien kohdistanut Venäjän federaatioon erilaisia talouspakotteita Ukrainan tilanteen vuoksi;

B. ottaa huomioon, että Venäjä määräsi elokuussa 2014 vastavetona talouspakotteisiin varsin kattavan kauppasaarron Euroopan unionista peräisin oleville elintarvikkeille;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto ja Venäjän hallitus ovat kumpikin jatkaneet useimpien näiden toimenpiteiden voimassaoloa 23. kesäkuuta 2017 ja 31. joulukuuta 2017 asti;

1.  toteaa, että Euroopan unionin käyttöön ottamilla pakotteilla on vakavia kielteisiä seurauksia Euroopan taloudelle ja erityisesti maatalous-, energia- ja sotilasalan yrityksille;

2.    katsoo, että etusijalle on asetettava yhteistyö Venäjän kanssa esimerkiksi Lähi-idän kriisin ratkaisemisessa ja terrorismin torjunnassa;

3.    kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota ehdottamaan neuvostolle kaikkien Venäjän federaatioon kohdistuvien talouspakotteiden mahdollisimman pikaista poistamista.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö