ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 47k
9.11.2016
PE593.652v01-00
 
B8-1223/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over opheffing van de economische sancties van de Europese Unie tegen de Russische Federatie


Bernard Monot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over opheffing van de economische sancties van de Europese Unie tegen de Russische Federatie   
B8-1223/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad, Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1290/2014 van de Raad,

–  gezien artikel 215, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.overwegende dat de Europese Unie sinds maart 2014 diverse economische sancties heeft getroffen tegen de Russische Federatie, als gevolg van de situatie in Oekraïne;

B. overwegende dat Rusland als vergelding in augustus 2014 een zeer ruim embargo heeft ingesteld op levensmiddelen uit de Europese Unie;

C. overwegende dat de Raad van de Europese Unie en de Russische regering de essentie van hun maatregelen respectievelijk hebben verlengd tot 23 juni en 31 december 2017;

1.  stelt vast dat de door de Unie vastgestelde sancties negatieve gevolgen hebben voor de Europese economie, met name voor bedrijven in de landbouw-, de energie- en de militaire sector;

2.  herhaalt dat prioriteit moet worden gegeven aan samenwerking met Rusland, met name voor het oplossen van de crisis in het Midden-Oosten en de strijd tegen terrorisme;

3.  vraagt de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsmede aan de Commissie om de Raad voor te stellen alle economische sancties tegen de Russische Federatie zo spoedig mogelijk op te heffen.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid