Prijedlog rezolucije - B8-1233/2016Prijedlog rezolucije
B8-1233/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Bjelarusu

  16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli  
  u ime Kluba zastupnika S&D-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1232/2016

  Postupak : 2016/2934(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-1233/2016
  Podneseni tekstovi :
  B8-1233/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-1233/2016

  Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Bjelarusu

  (2016/2934(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije i preporuke o Bjelarusu,

  –  uzimajući u obzir parlamentarne izbore održane 11. rujna 2016. i predsjedničke izbore održane 11. listopada 2015.,

  –  uzimajući u obzir izjavu predsjednika svojeg izaslanstva za odnose s Bjelarusom od 13. rujna 2016. o nedavnim parlamentarnim izborima u Bjelarusu,

  –  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 12. rujna 2016. o parlamentarnim izborima u Bjelarusu,

  –  uzimajući u obzir preliminarnu izjavu Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS/ODIHR), Parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od 12. rujna 2016. o parlamentarnim izborima u Bjelarusu,

  –  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Bjelarusu, posebno one od 16. veljače 2016. kojima se ukidaju sankcije protiv 170 pojedinaca i tri bjelaruska poduzeća;

  –  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika Državnog tajništva SAD-a od 12. rujna 2016. o parlamentarnim izborima u Bjelarusu,

  –  uzimajući u obzir završno izvješće OESS-a od 28. siječnja 2016. o predsjedničkim izborima održanima 11. listopada 2015. u Bjelarusu,

  –  uzimajući u obzir brojne izjave bjelaruskih vlasti da će neke od preporuka koje je OESS/ODIHR podnio nakon predsjedničkih izbora 2015. biti provedene prije parlamentarnih izbora 2016.,

  –  uzimajući u obzir da su 22. kolovoza 2015. bjelaruske vlasti oslobodile šest političkih zatvorenika i uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hahna od 22. kolovoza 2015. o puštanju na slobodu političkih zatvorenika u Bjelarusu,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je u svojem završnom izvješću o predsjedničkim izborima održanima 2015. u Bjelarusu OESS/ODIHR zajedno s Venecijanskom komisijom Vijeća Europe iznio niz preporuka koje je Bjelarus trebao provesti prije parlamentarnih izbora 2016. godine;

  B.  budući da su u cilju izgradnje boljih odnosa sa zapadom bjelaruske vlasti dopustile demokratskim oporbenim strankama jednostavniju registraciju za parlamentarne izbore 2016. u odnosu na prethodne izbore, a stranim promatračima omogućen je veći pristup prebrojavanju glasova;

  C.  budući da su prema procjeni koju je napravio OESS/ODIHR parlamentarni izbori 2016. učinkovito organizirani, ali su i dalje prisutni dugotrajni sistemski nedostaci, uključujući ograničenja pravnog okvira za politička prava i temeljne slobode; budući da je pri prebrojavanju i tabeliranju utvrđen značajan broj nepravilnosti u provedbi postupka kao i manjak transparentnosti;

  D.  budući da će prvi put u 20 godina demokratska oporba imati predstavnike u bjelaruskom parlamentu;

  E.  budući da od 1994. u Bjelarusu nisu održani slobodni i pravedni izbori na temelju izbornih zakona koji su u skladu s međunarodno priznatim standardima OESS-a/ODIHR-a;

  F.  budući da je EU u veljači 2016. ukinuo većinu svojih najrestriktivnijih mjera protiv bjelaruskih dužnosnika i pravnih subjekata u znak dobre volje kako bi potaknuo Bjelarus na poboljšanje stanja u pogledu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava; budući da su uočeni jasni napori u pogledu rješavanja određenih dugotrajnih problema prije izbora 2016., ali istovremeno i dalje postoje mnogi neriješeni problemi u pravnom i postupovnom izbornom okviru;

  G.  budući da su dvije bjelaruske skupine za promatranje izbora (Borci za ljudska prava za slobodne izbore i Pravo na izbor 2016.) osudile nedavne izbore jer nisu provedeni u skladu s brojnim ključnim međunarodnim standardima i jer nisu vjerodostojan odraz volje bjelaruskih građana;

  H.  budući da su bjelaruske skupine promatrača prikupile konkretne dokaze znatnih pokušaja diljem zemlje da se uveća ukupni odaziv birača tijekom petodnevnog razdoblja za rano glasovanje (6. – 10. rujna) i tijekom izbornog dana (11. rujna).

  I.  budući da je prvi posjet izaslanstva Parlamenta za odnose s Bjelarusom nakon 2002. održan u Minsku 18. i 19. lipnja 2015.; budući da Parlament trenutačno nema službene odnose s bjelaruskim parlamentom;

  J.  budući da je Bjelarus imao poticajnu ulogu u postizanju sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini;

  K.  budući da se uslijed ruske invazije na Krim i njegova pripojenja u bjelaruskom društvu povećao strah od destabilizacije unutarnjeg stanja zbog promjene vlasti;

  L.  budući da je Bjelarus jedina zemlja u Europi koja i dalje provodi smrtnu kaznu; budući da je 4. listopada 2016. bjelaruski Vrhovni sud potvrdio smrtnu kaznu izrečenu Sjarheju Vostrikauu; budući da je to četvrta potvrda smrtne kazne u 2016. godini;

  M.  budući da znatno poboljšanje u području slobode govora i slobode medija, poštovanje političkih prava običnih građana i oporbenih aktivista te poštovanje vladavine prava i temeljnih prava predstavljaju preduvjete za bolje odnose između EU-a i Bjelarusa; budući da je Europska unija i dalje snažno predana daljnjem djelovanju u području zaštite ljudskih prava u Bjelarusu, uključujući slobodu govora i medija;

  N.  budući da se, kao što je posebni izvjestitelj UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu naveo u izvješću od 21. travnja 2016., usprkos primjetnom povećanju kontakata između Bjelarusa, EU-a i SAD-a kršenja ljudskih prava nastavljaju i nije zabilježena nikakva značajna promjena;

  O.  budući da su organizacije koje se bore za ljudska prava skrenule pozornost na nove metode uznemirivanja oporbe;

  1.  i dalje je duboko zabrinut zbog nedostataka koje su neovisni međunarodni promatrači primijetili tijekom predsjedničkih izbora 2015. i parlamentarnih izbora 2016.; priznaje pokušaje da se postigne napredak, koji je i dalje nedovoljan; prima na znanje činjenicu da će oporba imati dva zastupnika u novoizabranom parlamentu; međutim, smatra da je riječ o političkim imenovanjima, a ne o rezultatu poštenog izbornog postupka;

  2.  poziva bjelaruske vlasti da bez odgađanja nastave s radom na sveobuhvatnoj izbornoj reformi kao dio šireg procesa demokratizacije i to u suradnji s međunarodnim partnerima; ističe da se preporuke koje je podnio OESS/ODIHR trebaju provesti na vrijeme, prije lokalnih izbora u ožujku 2018.; ističe da je to ključ ostvarenja željenog poboljšanja odnosa između EU-a i Bjelarusa;

  3.  ponovno poziva bjelaruske vlasti da u svim okolnostima zajamče poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima te međunarodnim i regionalnim instrumentima za ljudska prava koje je Bjelarus ratificirao;

  4.  poziva bjelarusku vladu da rehabilitira oslobođene političke zatvorenike te da im vrati građanska i politička prava;

  5.  izražava zabrinutost činjenicom da od 2000. u Bjelarusu nisu registrirane nove političke stranke; poziva da se u tom području olabave restrikcije i ističe da je potrebno omogućiti neometanu političku aktivnost;

  6.  očekuje da vlasti prestanu uznemirivati nezavisne medije iz političkih razloga; poziva na ukidanje prakse prekršajnog progona i proizvoljne primjene članka 22. stavka 9. podstavka 2. Upravnog kodeksa na slobodne novinare zbog toga što surađuju sa stranim medijima bez akreditacije, čime se ograničava pravo na slobodu izražavanja i širenje informacija;

  7.  poziva bjelaruske vlasti da stave izvan snage članak 193. stavak 1. bjelaruskog Kaznenog zakona kojim se zabranjuje organizacija ili sudjelovanje u aktivnostima neregistriranih javnih udruga jer se tom odredbom krše međunarodni standardi u području slobode udruživanja te se krše obveze Bjelarusa u okviru OESS-a i UN-a;

  8.  potiče Bjelarus, kao jedinu zemlju u Europi koja i dalje primjenjuje smrtnu kaznu, da se pridruži globalnom moratoriju na izvršenje smrtne kazne kao prvi korak prema njezinu trajnom ukidanju; podsjeća da je smrtna kazna nečovječno i ponižavajuće postupanje koje nema dokazani odvraćajući učinak i čini sudske pogreške nepovratnima;

  9.  poziva bjelaruske vlasti da priznaju mandat posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu i da u potpunosti surađuju u tom pogledu pokretanjem sadržajnog i konstruktivnog dijaloga te omogućavanjem službenog posjeta zemlji;

  10.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisiju da pronađu nove načine podržavanja organizacija civilnog društva u Bjelarusu; u tom pogledu naglašava da je potrebno podržati sve neovisne izvore informacija u bjelaruskom društvu, uključujući radiodifuziju na bjelaruskom jeziku;

  11.  napominje da su u siječnju 2014. započeli pregovori o pojednostavljenju viznog režima u cilju poboljšanja izravnih međuljudskih kontakata i poticanja nastajanja civilnog društva; ističe da bi Komisija i ESVD trebali poduzeti potrebne mjere za ubrzanje napretka u tom pogledu;

  12.  podupire EU i njegovu politiku „kritičkog angažmanaˮ prema bjelaruskim vlastima te navodi i da je spreman doprinijeti toj politici, među ostalim djelovanjem svojeg izaslanstva za odnose s Bjelarusom; poziva Komisiju da pomno prati zakonodavne inicijative u Bjelarusu i da nadzire njihovu provedbu;

  13.  ponavlja svoju predanost djelovanju u korist bjelaruskog naroda, podržavanju njegovih prodemokratskih težnji i inicijativa te doprinošenju stabilnoj, demokratskoj i bogatoj budućnosti te zemlje;

  14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji, državama članicama, OESS-u/ODIHR-u, Vijeću Europe i bjelaruskim vlastima.