Процедура : 2016/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1234/2016

Внесени текстове :

B8-1234/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0456

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 501kWORD 79k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Беларус (2016/2934(RSP))


Богдан Анджей Здройевски, Яцек Сариуш-Волски, Сандра Калниете, Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Йежи Бузек, Михаел Галер, Арно Данжан, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Алгирдас Саударгас, Яромир Щетина, Лоренцо Чеза, Ларс Адактусон, Едуард Кукан, Алойз Петерле, Дубравка Шуйца, Анджей Гжиб, Лайма Люция Андрикене, Андрей Ковачев, Траян Унгуряну, Фернанду Руаш, Юлия Питера, Барбара Кудрицка, Даниел Каспари, Агнешка Козловска-Райевич от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции и препоръки относно Беларус,

–  като взе предвид парламентарните избори, проведени на 11 септември 2016 г., и президентските избори, проведени на 11 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на своята Делегация за връзки с Беларус от 13 септември 2016 г. относно проведените неотдавна в Беларус парламентарни избори,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид предварителното изявление от 12 септември 2016 г. на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус, и особено тези от 16 февруари 2016 г. за отмяна на санкциите срещу 170 физически лица и три беларуски дружества,

–  като взе предвид изявлението на Европейската народна партия от 15 септември 2016 г. относно проведените неотдавна в Беларус парламентарни избори,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Държавния департамент на САЩ от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид окончателния доклад на ОССЕ от 28 януари 2016 г. относно президентските избори, състояли се в Беларус на 11 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид многобройните декларации на беларуските органи, че някои от препоръките на ОССЕ/БДИПЧ след президентските избори през 2015 г. ще бъдат изпълнени преди парламентарните избори през 2016 г.,

–  като взе предвид освобождаването от беларуските органи на шест политически затворници на 22 август 2015 г. и последвалото изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно освобождаването на политически затворници в Беларус на 22 август 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в своя окончателен доклад относно президентските избори в Беларус от 2015 г. ОССЕ/БДИПЧ, съвместно с Венецианската комисия към Съвета на Европа, подготви набор от препоръки, които да бъдат изпълнени от Беларус преди парламентарните избори през 2016 г.;

Б.  като има предвид, че с оглед на изграждането на по-добри отношения със Запада, беларуските органи дадоха възможност на демократичните опозиционни партии да се регистрират по-лесно, отколкото при предходните избори, а на чуждестранните наблюдатели беше предоставен по-добър достъп до преброяването на гласовете;

В.  като има предвид, че съгласно оценката на ОССЕ/БДИПЧ парламентарните избори през 2016 г. бяха организирани ефикасно, но продължават да съществуват редица дългогодишни системни слабости, включително ограничения в нормативната уредба по отношение на политическите права и основните свободи; като има предвид, че преброяването на гласовете и представянето на резултатите бяха засегнати от значителен брой процедурни нередности и не бяха достатъчно прозрачни;

Г.  като има предвид, че за първи път от 20 години в парламента на Беларус ще бъде представена демократична опозиция;

Д.  като има предвид, че от 1994 г. насам в Беларус не са провеждани свободни и честни избори съгласно изборно законодателство в съответствие с международно признатите стандарти на ОССЕ/БДИПЧ;

Е.  като има предвид, че през февруари 2016 г. ЕС отмени повечето от ограничителните мерки срещу беларуски длъжностни и юридически лица, като жест на добра воля, за да насърчи Беларус да подобри положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че в своите заключения от 15 февруари 2016 г. относно Беларус Съветът подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Беларус в редица области, свързани с икономиката, търговията и помощта, което разкри възможност за Беларус да кандидатства за финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) или Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР); като има предвид, че бяха отчетени известни видими усилия за решаване на дългогодишни въпроси преди изборите през 2016 г., но същевременно продължават да съществуват много нерешени въпроси в областта на правната и процедурната изборна уредба;

Ж.  като има предвид, че двете беларуски групи за наблюдение на избори „Human Rights Defenders for Free Elections“ (HRD) (Защитници на правата на човека за свободни избори) и „Right to Choose-2016 (R2C)“ (Право на избор – 2016 (R2C)) заклеймиха последните избори като неотговарящи на редица важни международни стандарти и като ненадеждно отражение на волята на гражданите на Беларус;

З.  като има предвид, че беларуските групи за наблюдение събраха конкретни доказателства за повсеместни сериозни усилия за изкуствено повишаване на данните за избирателната активност по време на петте дена за предварително гласуване (6 – 10 септември) и в изборния ден (11 септември);

И.  като има предвид, че беларуските дясноцентристки опозиционни сили представиха за първи път на 18 ноември 2015 г. съвместно споразумение за сътрудничество, за да участват обединени в парламентарните избори през 2016 г.;

Й.  като има предвид, че на 18 и 19 юни 2015 г. в Минск се състоя първото посещение от 2002 г. насам на Делегацията на Парламента за връзки с Беларус; като има предвид, че Парламентът понастоящем не поддържа официални отношения с парламента на Беларус;

K.  като има предвид, че Беларус изигра конструктивна роля за улесняване на сключването на споразумение за прекратяване на огъня в Украйна;

Л.  като има предвид, че руското нападение в Украйна и незаконното анексиране на Крим от страна на Русия задълбочиха опасенията на беларуското общество за дестабилизация на вътрешното положение в резултат на промяна на режима;

M.  като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да прилага смъртното наказание; като има предвид, че на 4 октомври 2016 г. Върховният съд на Беларус потвърди смъртната присъда на Сергей Остриков; като има предвид, че това е четвъртото потвърждение от Върховния съд на Беларус на смъртна присъда през 2016 г.;

Н.  като има предвид, че значителното подобрение в областта на свободата на словото и свободата на медиите, еднаквото зачитане на политическите права на обикновените граждани и на активистите от опозицията и спазването на принципите на правовата държава и основните права са предпоставки за по-добри отношения между ЕС и Беларус; като има предвид, че Европейският съюз е все така твърдо решен да продължи да защитава правата на човека в Беларус, включително свободата на словото и на медиите;

O.  като има предвид, че както е посочено в доклада от 21 април 2016 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус, въпреки засилването на контактите между Беларус, ЕС и Съединените щати продължават да се извършват нарушения на правата на човека и не се отчита значима промяна;

П.  като има предвид, че организации по правата на човека привлякоха вниманието върху нови методи за упражняване на тормоз спрямо опозицията;

Р.  като има предвид, че една от целите на участието на Беларус в Източното партньорство и в неговото парламентарно измерение Евронест е да се задълбочи сътрудничеството между страната и ЕС;

1.  продължава да изразява дълбока загриженост във връзка със слабостите, наблюдавани от независими международни наблюдатели по време на президентските избори през 2015 г. и на парламентарните избори през 2016 г.; признава опитите да се постигне напредък, но те продължават да бъдат недостатъчни; отбелязва, че опозицията ще разполага с двама представители в новоизбрания парламент; счита обаче, че става въпрос за политически назначения, вместо за резултат от изборите; отбелязва, че вниманието, отделено на бъдещите законодателни предложения, внесени от тези двама парламентаристи, ще бъде показател за политическите намерения на органите на властта, съпътстващи тези назначения;

2.  призовава беларуските органи да възобновят незабавно работата по цялостна избирателна реформа като част от по-широкия процес на демократизация и в сътрудничество с международните партньори; подчертава необходимостта от своевременното изпълнение на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ преди общинските избори през март 2018 г.; подчертава, че то е от първостепенно значение за постигане на желания напредък в отношенията между ЕС и Беларус;

3.  призовава отново беларуските органи да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демократичните принципи, на правата на човека и на основните свободи, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и с международните и регионалните инструменти за правата на човека, ратифицирани от Беларус;

4.  призовава правителството на Беларус да реабилитира освободените политически затворници и да възстанови техните граждански и политически права;

5.  изразява загриженост, че от 2000 г. насам в Беларус не са регистрирани нови политически партии; призовава за по-либерален подход в тази област; подчертава, че на всички политически партии следва да бъде дадена възможност да упражняват без ограничения политически дейности, особено в период на предизборна кампания;

6.  настоятелно призовава Беларус, единствената държава в Европа, която все още прилага смъртното наказание, да се присъедини към световен мораториум върху използването на смъртното наказание, като първа стъпка към неговото окончателно премахване; припомня, че смъртното наказание е нехуманно и унизително отношение, няма доказан възпиращ ефект и прави съдебните грешки необратими;

7.  призовава ЕСВД и Комисията да потърсят нови начини за подкрепа на организациите на гражданското общество в Беларус; подчертава във връзка с това необходимостта да се подкрепят всички независими източници на информация за обществото в Беларус, включително медии, излъчващи на беларуски език и от чужбина;

8.  отбелязва започването през януари 2014 г. на преговорите относно облекчаването на визовия режим, насочени към подобряване на междуличностните контакти и към насърчаване на формирането на гражданско общество; подчертава, че Комисията и ЕСВД следва да предприемат необходимите мерки за ускоряване на постигането на напредък в това отношение;

9.  подкрепя ЕС в неговата политика на критична ангажираност по отношение на беларуските органи и изразява готовност да допринесе за нея чрез Делегацията на Парламента за връзки с Беларус; призовава Комисията да наблюдава отблизо законодателните инициативи и да упражнява контрол върху тяхното изпълнение;

10.  настоятелно призовава за задълбочено сътрудничество и прозрачност по отношение на изграждането на ядрената електроцентрала в Островец, което ще има отражение върху съседните европейски държави; подчертава необходимостта от всеобхватен международен контрол върху изпълнението на този проект, за да се гарантира, че той спазва международните изисквания и норми за ядрена безопасност и за безопасност по отношение на околната среда;

11.  потвърждава своя ангажимент да работи за благото на народа на Беларус, да подкрепя неговите продемократични стремежи и инициативи и да допринася за по-стабилно, демократично бъдеще и благоденствие за страната;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на ОССЕ/БДИПЧ, на Съвета на Европа и на беларуските органи.

Правна информация - Политика за поверителност