Procedură : 2016/2934(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1234/2016

Texte depuse :

B8-1234/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0456

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 414kWORD 79k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Belarus,

–  având în vedere alegerile parlamentare din 11 septembrie 2016 și alegerile prezidențiale din 11 octombrie 2015,

–  având în vedere declarația președintelui Delegației sale pentru relațiile cu Belarus din 13 septembrie 2016 referitoare la recentele alegeri parlamentare din Belarus,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă din 12 septembrie 2016 cu privire la alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere declarația preliminară a OSCE/ODIHR, a Adunării Parlamentare a OSCE și a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din 12 septembrie 2016 privind alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere Concluziile Consiliului cu privire la Belarus, în special cele din 16 februarie 2016, prin care s-au ridicat sancțiunile împotriva a 170 de persoane și 3 companii din Belarus,

–  având în vedere declarația Partidului Popular European din 15 septembrie 2016 cu privire la recentele alegeri din Belarus,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA din 12 septembrie 2016 referitoare la alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere raportul final al OSCE din 28 ianuarie 2016 referitor la alegerile prezidențiale din Belarus din 11 octombrie 2015,

–  având în vedere numeroasele declarații ale autorităților din Belarus, potrivit cărora unele dintre recomandările OSCE/ODIHR din urma alegerilor prezidențiale din 2015 vor fi puse în aplicare înainte de alegerile parlamentare din 2016,

–  având în vedere eliberarea a șase deținuți politici de către autoritățile din Belarus la 22 august 2015 și, ca urmare a acestui fapt, declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea, Johannes Hahn, referitoare la eliberarea deținuților politici din Belarus;

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în raportul final privind alegerile prezidențiale din 2015 din Belarus, OSCE/ODIHR și Comisia de la Veneția a Consiliului Europei au elaborat un set de recomandări pentru a fi puse în aplicare de către Belarus înainte de alegerile parlamentare din 2016;

B.  întrucât, pentru a construi relații mai bune cu Occidentul, autoritățile din Belarus au permis partidelor de opoziție democratice să se înregistreze mai ușor decât în cazul alegerilor anterioare și au acordat observatorilor străini un acces sporit la numărarea voturilor;

C.  întrucât, conform evaluării OSCE/ODIHR, alegerile parlamentare din 2016 au fost organizate în mod eficient, dar persistă o serie de deficiențe sistemice de lungă durată, inclusiv restricții ce țin de cadrul juridic în ceea ce privește drepturile politice și libertățile fundamentale; întrucât s-a înregistrat un număr semnificativ de nereguli procedurale și lipsă de transparență în ceea ce privește numărarea și înregistrarea voturilor;

D.  întrucât, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, va fi reprezentată în Parlamentul belarus o opoziție democratică;

E.  întrucât după 1994 nu s-au desfășurat alegeri libere și echitabile în Belarus, pe baze unei legislații electorale care să respecte standardele OSCE/ODIHR recunoscute la nivel internațional;

F.  întrucât UE a ridicat cele mai multe dintre măsurile sale restrictive împotriva unor funcționari și entități juridice din Belarus în februarie 2016, ca gest de bunăvoință pentru a încuraja Belarus să își îmbunătățească măsurile din domeniul drepturilor omului, democrației și statului de drept; întrucât în Concluziile sale din 15 februarie 2016 referitoare la Belarus Consiliul a subliniat nevoia consolidării cooperării UE-Belarus într-o serie de domenii economice, comerciale și de asistență, ceea ce a deschis posibilitatea ca Belarus să solicite finanțare de la BEI și BERD; întrucât s-au observat eforturi vizibile pentru rezolvarea unor probleme mai vechi înainte de alegerile din 2016, dar, în același timp, au rămas multe probleme nerezolvate legate de cadrul electoral legal și procedural;

G.  întrucât două grupuri din Belarus de monitorizare a alegerilor, Apărătorii drepturilor omului pentru alegeri libere (HRD) și Dreptul de a alege - 2016 (R2C), au acuzat ultimele alegeri că nu au îndeplinit o serie de standarde internaționale esențiale și că nu au reprezentat o reflectare credibilă a voinței cetățenilor din Belarus;

H.  întrucât grupurile de observatori din Belarus au colectat dovezi concrete privind eforturile masive la nivel național de creștere a cifrelor globale privind participarea pe parcursul celor cinci zile de vot anticipat (6-10 septembrie) și în ziua alegerilor (11 septembrie);

I.  întrucât forțele de opoziție de centru-dreapta din Belarus au prezentat pentru prima dată la 18 noiembrie 2015 un acord comun de cooperare pentru a se uni în alegerile parlamentare din 2016;

J.  întrucât, la 18 și 19 iunie 2015, a avut loc la Minsk prima vizită după 2002 a Delegației Parlamentului pentru relațiile cu Belarus; întrucât, în prezent, Parlamentul nu întreține relații oficiale cu Parlamentul belarus;

K.  întrucât Belarus a jucat un rol constructiv în facilitarea unui acord cu privire la încetarea focului în Ucraina;

L.  întrucât agresiunea Rusiei în Ucraina și anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia au adâncit temerile societății belaruse cu privire la destabilizarea situației interne ca urmare a unei reorganizări a puterii;

M.  întrucât Belarus este singura țară din Europa în care se mai aplică pedeapsa capitală; întrucât, la 4 octombrie 2016, Curtea Supremă din Belarus a confirmat sentința capitală împotriva lui Siarhei Vostrykau; întrucât aceasta este a patra confirmare a unei sentințe capitale de către Curtea Supremă din Belarus în 2016;

N.  întrucât o creștere semnificativă a libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, respectarea drepturilor politice ale cetățenilor de rând și ale activiștilor din opoziție, precum și respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale sunt condiții prealabile ale unor relații mai bune între UE și Belarus; întrucât Uniunea Europeană este în continuare hotărâtă să apere drepturile omului în Belarus, incluzând libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei;

O.  întrucât, după cum se menționează în raportul raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus, din 21 aprilie 2016, în pofida intensificării considerabile a contactelor dintre Belarus, UE și Statele Unite, încălcările drepturilor omului persistă și nu a fost observată nicio schimbare semnificativă;

P.  întrucât organizațiile din domeniul drepturilor omului au atras atenția asupra noilor metode de hărțuire a opoziției;

Q.  întrucât unul dintre obiectivele participării Belarusului la parteneriatul Estic și la ramura sa parlamentară, Euronest, îl reprezintă intensificarea cooperării cu UE,

1.  rămâne profund îngrijorat de deficiențele constatate de observatorii internaționali independenți în timpul alegerilor prezidențiale din 2015 și al alegerilor parlamentare din 2016; recunoaște încercările de a realiza progrese, dar acestea sunt încă insuficiente; constată că opoziția va avea doi reprezentanți în parlamentul nou ales; consideră, cu toate acestea, că este vorba mai degrabă despre numiri politice decât despre un rezultat al alegerilor; observă că evaluarea viitoarelor propuneri legislative prezentate de acești doi parlamentari va servi drept test revelator cu privire la intențiile politice ale autorităților aflate în spatele numirii lor;

2.  invită autoritățile din Belarus să reia fără întârziere lucrările pentru o reformă electorală cuprinzătoare, în cadrul procesului mai amplu de democratizare și în cooperare cu parteneri internaționali; subliniază necesitatea introducerii recomandărilor OSCE/ODIHR în timp util înainte de alegerile locale din martie 2018; subliniază că aceste măsuri sunt esențiale pentru obținerea progresului dorit în relațiile UE-Belarus;

3.  își repetă apelul către autoritățile belaruse de a asigura, în toate circumstanțele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu instrumentele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului ratificate de Belarus;

4.  invită guvernul din Belarus să-i reabiliteze pe deținuții politici eliberați și să le restabilească pe deplin drepturile civile și politice;

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că din anul 2000 până în prezent nu a fost înregistrat niciun partid politic nou în Belarus; solicită o abordare mai puțin restrictivă în această privință; subliniază că toate partidele politice trebuie să aibă dreptul la activități politice fără restricții, în special în perioada de campanie electorală;

6.  îndeamnă Belarus, singura țară din Europa care încă mai aplică pedeapsa cu moartea, să se alăture unui moratoriu global privind executarea pedepsei cu moartea, ca un prim pas în direcția abolirii definitive a acesteia; reamintește că pedeapsa cu moartea reprezintă un tratament inuman și degradant, nu are efecte preventive demonstrate și face ca erorile judiciare să fie ireversibile;

7.  invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să găsească noi modalități de a sprijini organizațiile societății civile din Belarus; subliniază în acest sens că este necesar să fie sprijinite toate sursele independente de informare a societății din Belarus, inclusiv difuzarea din străinătate de emisiuni în limba belarusă;

8.  ia act de inițierea, în ianuarie 2014, a negocierilor privind facilitarea obținerii vizelor, în scopul îmbunătățirii contactelor interpersonale și al încurajării societății civile; subliniază că Comisia și SEAE ar trebui să ia măsurile necesare pentru a accelera progresul în această privință;

9.  sprijină politica UE de „implicare cu menținerea unui punct de vedere criticˮ față de autoritățile din Belarus și își exprimă disponibilitatea de a contribui la aceasta prin intermediul Delegației pentru relațiile cu Belarus; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape inițiativele legislative și să verifice punerea lor în aplicare;

10.  îndeamnă la cooperare și la transparență sporită cu privire la construirea centralei nucleare de la Ostrovets, care va afecta vecinii europeni ai acesteia; subliniază necesitatea unei supravegheri internaționale extinse a punerii în aplicare a acestui proiect, pentru a se garanta că respectă cerințele și standardele internaționale în domeniul nuclear și cele cu privire la siguranța mediului;

11.  își reafirmă angajamentul de a acționa în beneficiul poporului belarus, de a sprijini aspirațiile și inițiativele pro-democratice ale acestuia și de a contribui la un viitor stabil, democratic și prosper al acestei țări;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei, statelor membre, OSCE/ODHIR, Consiliului Europei și autorităților din Belarus.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate