Postup : 2016/2934(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1234/2016

Predkladané texty :

B8-1234/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0456

NÁVRH UZNESENIA
PDF 270kWORD 75k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania týkajúce sa Bieloruska,

–  so zreteľom na parlamentné voľby, ktoré sa konali 11. septembra 2016, a prezidentské voľby, ktoré sa konali 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu svojej Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom z 13. septembra 2016 o nedávnych parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie OBSE/ODIHR, Parlamentného zhromaždenia OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Bieloruska, najmä závery zo 16. februára 2016 rušiace sankcie voči 170 jednotlivcom a trom bieloruským spoločnostiam,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej ľudovej strany z 15. septembra 2016 o nedávnych voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ministerstva zahraničných vecí USA z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na záverečnú správu OBSE z 28. januára 2016 o prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré sa konali 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na početné vyhlásenia bieloruských orgánov, že niektoré odporúčania OBSE/ODIHR po prezidentských voľbách v roku 2015 sa vykonajú pred parlamentnými voľbami v roku 2016,

–  so zreteľom na prepustenie šiestich politických väzňov bieloruskými orgánmi 22. augusta 2015 a na následné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku 22. augusta 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojej záverečnej správe o prezidentských voľbách v Bielorusku v roku 2015 OBSE/ODIHR spolu s Benátskou komisiou Rady Európy sformuloval súbor odporúčaní, ktoré malo Bielorusko vykonať pred parlamentnými voľbami v roku 2016;

B.  keďže bieloruské orgány v záujme vybudovania lepších vzťahov so Západom umožnili demokratickým opozičným stranám ľahšiu registráciu než v predchádzajúcich voľbách a zahraničným pozorovateľom zabezpečili lepší prístup k sčítavaniu hlasov;

C.  keďže podľa hodnotenia OBSE/ODIHR boli parlamentné voľby v roku 2016 efektívne zorganizované, ale pretrvávajú viaceré dlhodobé systémové nedostatky vrátane obmedzení právneho rámca pre politické práva a základné slobody; keďže sčítavanie a spracúvanie hlasov sa vyznačovalo množstvom procesných nezrovnalostí a nedostatkom transparentnosti;

D.  keďže prvý raz za 20 rokov bude demokratická opozícia zastúpená v bieloruskom parlamente;

E.  keďže od roku 1994 sa v Bielorusku neuskutočnili žiadne slobodné a spravodlivé voľby podľa volebných právnych predpisov v súlade s medzinárodne uznávanými normami OBSE/ODIHR;

F.  keďže EÚ vo februári 2016 zrušila väčšinu svojich reštriktívnych opatrení voči bieloruským predstaviteľom a právnickým osobám ako gesto dobrej vôle s cieľom podnietiť Bielorusko, aby zlepšilo situáciu v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; keďže Rada vo svojich záveroch z 15. februára 2016 týkajúcich sa Bieloruska zdôraznila potrebu posilniť spoluprácu medzi EÚ a Bieloruskom v mnohých oblastiach hospodárstva, obchodu a pomoci, čo poskytlo Bielorusku možnosť požiadať o financovanie zo strany EIB a EBOR; keďže bolo zaznamenané určité zjavné úsilie vyriešiť pred voľbami v roku 2016 niektoré dlhodobé problémy, no zároveň pretrváva mnoho nevyriešených otázok, pokiaľ ide o právny a procedurálny volebný rámec;

G.  keďže dve bieloruské volebné pozorovateľské skupiny – Obhajcovia ľudských práv za slobodné voľby (HRD) a Právo vybrať si – 2016 – odsúdili posledné voľby s tým, že nesplnili viacero kľúčových medzinárodných noriem a neboli spoľahlivým odrazom vôle bieloruských občanov;

H.  keďže bieloruské pozorovateľské skupiny zhromaždili konkrétne dôkazy o rozsiahlom celoštátnom úsilí prudko zvýšiť celkovú volebnú účasť počas päťdňového obdobia predčasného hlasovania (6. – 10. septembra) a v deň volieb (11. septembra);

I.  keďže stredopravé bieloruské opozičné sily 18. novembra 2015 prvýkrát predstavili spoločnú dohodu o spolupráci s cieľom jednotne kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2016;

J.  keďže 18. a 19. júna 2015 sa uskutočnila prvá návšteva Delegácie Parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom v Minsku od roku 2002; keďže Parlament v súčasnosti neudržiava oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom;

K.  keďže Bielorusko zohralo konštruktívnu rolu pri umožnení dohody o prímerí na Ukrajine;

L.  keďže ruská agresia na Ukrajine a protiprávna anexia Krymu prehĺbili obavy bieloruskej spoločnosti z destabilizácie vnútornej situácie v dôsledku zmeny režimu;

M.  keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti; keďže bieloruský najvyšší súd potvrdil 4. októbra 2016 trest smrti pre Sjarheja Vostrykaua; keďže ide o štvrtý rozsudok smrti potvrdený bieloruským najvyšším súdom v roku 2016;

N.  keďže výrazné zlepšenie v oblasti slobody prejavu a slobody médií, dodržiavania politických práv bežných občanov, ako aj opozičných aktivistov a dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv je predpokladom zlepšenia vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; keďže Európska únia je stále pevne odhodlaná ďalej obhajovať ľudské práva vrátane slobody prejavu a médií v Bielorusku;

O.  keďže podľa správy osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku z 21. apríla 2016 naďalej pretrváva porušovanie ľudských práv a nebola zaznamenaná žiadna výrazná zmena, a to aj napriek zjavnému zintenzívneniu kontaktov medzi Bieloruskom, EÚ a Spojenými štátmi;

P.  keďže organizácie pre ľudské práva upozornili na nové metódy prenasledovania opozície;

Q.  keďže jedným z cieľov účasti Bieloruska vo Východnom partnerstve a v jeho parlamentnom orgáne Euronest je zintenzívnenie spolupráce medzi touto krajinou a EÚ;

1.  je naďalej hlboko znepokojený nedostatkami, na ktoré poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia počas prezidentských volieb v roku 2015 a parlamentných volieb v roku 2016; uznáva snahy o dosiahnutie pokroku, ktorý je však stále nedostatočný; berie na vedomie, že opozícia bude mať v novozvolenom parlamente dvoch zástupcov; považuje ich však skôr za politicky menovaných ako za odraz volebných výsledkov; konštatuje, že pri skúmaní budúcich legislatívnych návrhov predložených týmito dvoma poslancami sa preukážu politické zámery orgánov, ktoré stoja za ich vymenovaním;

2.  vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne obnovili prácu na komplexnej volebnej reforme ako súčasti širšieho procesu demokratizácie, a to v spolupráci s medzinárodnými partnermi; zdôrazňuje, že odporúčania OBSE/ODIHR je potrebné zrealizovať v primeranom čase pred komunálnymi voľbami v marci 2018; podčiarkuje, že je to nevyhnutné na dosiahnutie žiadaného pokroku vo vzťahoch medzi EÚ a Bieloruskom;

3.  opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a s medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

4.  vyzýva vládu Bieloruska, aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a obnovila ich občianske a politické práva;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že od roku 2000 nebola v Bielorusku zaregistrovaná žiadna nová politická strana; požaduje menej reštriktívny prístup k tejto otázke; zdôrazňuje, že všetkým politickým stranám treba umožniť neobmedzenú politickú činnosť, najmä počas volebnej kampane;

6.  nalieha na Bielorusko ako jedinú krajinu v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti, aby sa zapojilo do globálneho moratória na vykonávanie trestu smrti, ktoré je prvým krokom k jeho trvalému zrušeniu; pripomína, že trest smrti je neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, nemá žiadny preukázaný odrádzajúci účinok a v dôsledku jeho výkonu sú justičné omyly nezvratné;

7.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby hľadali nové spôsoby podpory organizácií občianskej spoločnosti v Bielorusku; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu podporovať všetky nezávislé zdroje informácií pre bieloruskú spoločnosť vrátane mediálneho vysielania v bieloruštine a zo zahraničia;

8.  konštatuje, že v januári 2014 sa začali rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podnietenie rozvoja občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že Komisia a ESVČ by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom urýchliť pokrok v tejto oblasti;

9.  podporuje EÚ v jej politike „kritickej spolupráce“ s bieloruskými orgánmi a vyjadruje ochotu prispieť k nej prostredníctvom svojej Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom; vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala legislatívne iniciatívy a kontrolovala ich vykonávanie;

10.  naliehavo požaduje intenzívnejšiu spoluprácu a väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o výstavbu jadrovej elektrárne v Ostrovci, ktorá bude mať vplyv na susedné európske krajiny; zdôrazňuje potrebu komplexného medzinárodného dohľadu nad realizáciou tohto projektu, aby sa zabezpečil jeho súlad s medzinárodnými požiadavkami a normami v oblasti jadrovej a environmentálnej bezpečnosti;

11.  opakuje svoje odhodlanie pracovať v prospech bieloruského ľudu, podporovať jeho demokratické ambície a iniciatívy a prispievať k stabilnej, demokratickej a úspešnej budúcnosti krajiny;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, OBSE/ODIHR, Rade Európy a bieloruským orgánom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia