Postopek : 2016/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1234/2016

Predložena besedila :

B8-1234/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0456

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 333kWORD 81k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Evropski parlament,

––  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in priporočil o Belorusiji,

–  ob upoštevanju parlamentarnih volitev z dne 11. septembra 2016 in predsedniških volitev z dne 11. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju izjave vodje delegacije za odnose z Belorusijo z dne 13. septembra 2016 o nedavnih parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanje izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju predhodnih ugotovitev OVSE/ODIHR, parlamentarne skupščine OVSE in parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Belorusiji, zlasti tistih z dne 16. februarja 2016 o odpravi sankcij zoper 170 posameznikov in tri beloruske družbe,

–  ob upoštevanju izjave Evropske ljudske stranke z dne 15. septembra 2016 o nedavnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika ministrstva za zunanje zadeve ZDA z dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju končnega poročila OVSE z dne 28. januarja 2016 o predsedniških volitvah v Belorusiji 11. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju številnih izjav beloruskih oblasti, da se bodo nekatera priporočila OVSE/ODIHR po predsedniških volitvah leta 2015 izvajala pred parlamentarnimi volitvami leta 2016,

–  ob upoštevanju dejstva, da so beloruske oblasti 22. avgusta 2015 izpustile na prostost šest političnih zapornikov, ter izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna po izpustitvi političnih zapornikov v Belorusiji 22. avgusta 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je OVSE/ODIHR skupaj z Beneško komisijo Sveta Evrope v svojem končnem poročilu o predsedniških volitvah leta 2015 v Belorusiji pripravil sklop priporočil, ki naj jih Belorusija izvaja pred parlamentarnimi volitvami leta 2016;

B.  ker so beloruske oblasti, da bi vzpostavile boljše odnose z Zahodom, strankam demokratične opozicije omogočile lažjo registracijo kot za prejšnje volitve, tujim opazovalcem pa je bil omogočen boljši dostop do štetja glasov;

C.  ker so bile po ocenah OVSE/ODIHR parlamentarne volitve leta 2016 organizirane učinkovito, vendar so še vedno prisotne številne dolgotrajne sistemske pomanjkljivosti, tudi omejitve političnih pravic in temeljnih svoboščin v pravnem okviru; ker se je pri štetju in tabelaričnem prikazu pokazalo precejšnje število postopkovnih nepravilnosti in pomanjkanje preglednosti;

D.  ker bo prvič po 20-ih letih v beloruskem parlamentu zastopana demokratična opozicija;

E.  ker od leta 1994 v Belorusiji ni bilo svobodnih in poštenih volitev po volilni zakonodaji, ki bi bila v skladu z mednarodno priznanimi standardi OVSE/ODIHR;

F.  ker je EU februarja 2016 kot znamenje dobre volje, da bi Belorusijo spodbudila k izboljšanju stanja na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države, odpravila večino omejevalnih ukrepov proti beloruskim uradnikom in pravnim osebam; ker je v svojih sklepih o Belorusiji z dne 15. februarja 2016 Svet poudaril, da je treba okrepiti sodelovanje med EU in Belorusijo na številnih gospodarskih in trgovinskih področjih ter pri nudenju pomoči, kar bi Belorusiji omogočilo vložitev prošnje za financiranje s sredstvi Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD); ker je bilo pred volitvami leta 2016 opaziti očitna prizadevanja za rešitev nekaterih dolgotrajnih vprašanj, hkrati pa ostajajo odprta še mnoga vprašanja, ki zadevajo pravni in postopkovni volilni okvir;

G.  ker sta beloruski skupini za spremljanje volitev Zagovorniki človekovih pravic za svobodne volitve ter Pravica do izbire–2016 obsodili zadnje volitve, ker niso ustrezale vrsti ključnih mednarodnih standardov in niso verodostojno odražale volje beloruskih državljanov;

H.  ker so beloruske skupine opazovalcev zbrale konkretne dokaze o obsežnih vsedržavnih prizadevanjih, da bi napihnili volilno udeležbo med petdnevnimi predčasnimi volitvami (od 6. do 10. septembra) in na volilni dan (11. septembra);

I.  ker je desnosredinska beloruska opozicija 18. novembra 2015 prvič predstavila sporazum o sodelovanju, po katerem naj bi na parlamentarnih volitvah v letu 2016 nastopila enotno;

J.  ker je prvi obisk parlamentarne delegacije za odnose z Belorusijo po letu 2002 potekal v Minsku 18. in 19. junija 2015; ker Parlament trenutno nima uradnih odnosov z beloruskim parlamentom;

K.  ker je imela Belorusija konstruktivno vlogo pri sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v Ukrajini;

L.  ker sta ruski napad na Ukrajino in nezakonita ruska priključitev Krima v beloruski družbi povečala strah pred destabilizacijo notranjih razmer zaradi spremembe oblasti;

M.  ker je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvršuje smrtno kazen; ker je belorusko vrhovno sodišče 4. oktobra 2016 potrdilo smrtno obsodbo Siarheja Vostrikava; ker je to bila četrta smrtna kazen, ki jo je to sodišče potrdilo v letu 2016;

N.  ker so boljši odnosi med EU in Belorusijo mogoči samo pod pogojem, da se občutno izboljša stanje na področju svobode govora in medijev, spoštovanje političnih pravic navadnih državljanov in opozicijskih aktivistov ter spoštovanje načela pravne države in temeljnih pravic; ker je Evropska unija še vedno trdno zavezana nadaljnjemu varstvu človekovih pravic v Belorusiji, vključno s svobodo govora in medijev;

O.  ker je v poročilu posebnega poročevalca OZN z dne 21. aprila 2016 o človekovih pravicah v Belorusiji navedeno, da se človekove pravice kljub opazni krepitvi stikov med Belorusijo, EU in ZDA še vedno kršijo in da na tem področju ni opaziti bistvenih sprememb;

P.  ker organizacije za človekove pravice opozarjajo na nove oblike nadlegovanja opozicije;

Q.  ker je eden od ciljev sodelovanja Belorusije v vzhodnem partnerstvu in njegovi parlamentarni veji Euronest okrepiti sodelovanje med Belorusijo in EU;

1.  je še vedno zelo zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti, ki so jih neodvisni mednarodni opazovalci zaznali med predsedniškimi volitvami leta 2015 in parlamentarnimi volitvami leta 2016; priznava poskuse za izboljšanje stanja, ki pa še vedno ne zadostujejo; ugotavlja, da bo imela opozicija v novo izvoljenem parlamentu dva predstavnika; vendar ugotavlja, da gre za politični imenovanji in ne za pošten izid volitev; meni, da bo upoštevanje bodočih zakonodajnih predlogov, ki jih bosta vložila ta dva poslanca, dejanski preizkus političnih namer oblasti, ki stojijo za njihovim imenovanjem;

2.  poziva beloruske oblasti, naj brez odlašanja nadaljujejo celovito reformo volilnega sistema kot del širšega procesa demokratizacije in v sodelovanju z mednarodnimi partnerji; poudarja, da je treba priporočila OVSE/ODIHR začeti izvajati v doglednem času pred občinskimi volitvami marca 2018; poudarja, da je to ključ za dosego želenega napredka v odnosih med EU in Belorusijo;

3.  ponovno poziva beloruske oblasti, naj v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah ter mednarodnimi in regionalnimi instrumenti o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala Belorusija, v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

4.  poziva belorusko vlado, naj rehabilitira izpuščene politične zapornike ter jim povrne državljanske in politične pravice;

5.  izraža zaskrbljenost, ker od leta 2000 ni bila v Belorusiji registrirana nobena nova politična stranka; poziva k manj omejevalnemu pristopu na tem področju; poudarja, da je treba vsem političnim strankam omogočiti neomejeno politično delovanje, zlasti v času volilne kampanje;

6.  poziva Belorusijo kot edino državo v Evropi, ki še izvršuje smrtno kazen, naj se pridruži svetovnemu moratoriju za izvrševanje smrtne kazni, kar bo prvi korak k njeni trajni odpravi; ponovno opozarja, da je smrtna kazen nehumano in ponižujoče ravnanje in da ni dokazov, da odvrača od kaznivih dejanj, z njenim izvajanjem pa postanejo sodne napake nepopravljive;

7.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj poiščeta nove načine za pomoč organizacijam civilne družbe v Belorusiji; v zvezi s tem poudarja, da je treba pomagati vsem neodvisnim virom informacij v beloruski družbi, tudi medijem, ki oddajajo v beloruskem jeziku, in v tujini;

8.  je seznanjen, da so se januarja 2014 začela pogajanja o poenostavitvi vizumskih postopkov, s čimer bi se izboljšali stiki med ljudmi in spodbudil nastanek civilne družbe; poudarja, da bi morali Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje sprejeti potrebne ukrepe za pospešitev napredka na tem področju;

9.  podpira EU in njeno politiko „kritičnega sodelovanjaˮ z beloruskimi oblastmi in izraža pripravljenost, da k njej prispeva tudi prek svoje delegacije za odnose z Belorusijo; poziva Komisijo, naj skrbno spremlja zakonodajne pobude v Belorusiji ter naj nadzoruje njihovo izvajanje;

10.  spodbuja večjo sodelovanje in preglednost pri izgradnji jedrske elektrarne v Ostrovcu, ki bo vplivala na sosednje evropske države; poudarja, da je potreben celostni mednarodni nadzor nad izvajanjem tega projekta, da se zagotovi njegova skladnost z mednarodnimi jedrskimi in okoljskimi varnostnimi zahtevami in standardi;

11.  znova izraža zavezanost delovanju v korist beloruskega prebivalstva, tako da podpira njegove demokratične težnje in pobude ter prispeva k stabilni, demokratični in uspešni prihodnosti države;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, OVSE/ODIHR, Svetu Evrope in beloruskim oblastem.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov