RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Liidu liikmesriikide majandusarengu ebavõrdsuse kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu liikmesriikide majandusarengu ebavõrdsuse kohta   
B8-1236/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.arvestades, et Bertelsmanni sihtasutuse 18. augustil 2016 avaldatud uuringu kohaselt on ELi liikmesriikide majandusarengu erinevused suurenenud;

B.arvestades, et ELi põhjapoolsetes liikmesriikides areneb majandus kiiremini kui kriisi ja kokkuhoiupoliitika ohvriks langenud lõunapoolsetes liikmesriikides ning et majanduslik ebavõrdsus suureneb siiski kõigis neis liikmesriikides;

C.arvestades, et aruandes osutatakse ka liidu kehtestatud pagulaste vastuvõtmise poliitika tagajärgedele;

1.  nõuab, et komisjon koostaks uuringu pagulaste vastuvõtmise tagajärgedest liikmesriikide avaliku sektori kulutustele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika