PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


unionin jäsenvaltioiden epätasaisesta taloudellisesta kehityksestä


Dominique Martin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys unionin jäsenvaltioiden epätasaisesta taloudellisesta kehityksestä   
B8-1236/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.ottaa huomioon, että Bertelsmann-säätiön 18. elokuuta 2016 julkaiseman raportin mukaan unionin jäsenvaltioiden väliset erot taloudellisessa kehityksessä ovat kasvaneet;

B.ottaa huomioon, että unionin pohjoisten jäsenvaltioiden talous on vahvempi kuin talouskriisistä ja leikkauksista kärsivillä eteläisillä jäsenvaltioilla; toteaa, että taloudellinen epätasa-arvo kasvaa kuitenkin kaikissa näissä jäsenvaltioissa;

C.ottaa huomioon, että raportissa korostetaan myös unionin määräämän pakolaisten vastaanottopolitiikan merkitystä;

1.  vaatii komissiota tekemään tutkimuksen pakolaisten vastaanottamisen vaikutuksesta jäsenvaltioiden julkisiin menoihin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö