FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 224kWORD 47k
29.9.2016
PE593.667v01-00
 
B8-1236/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om olika ekonomiska förutsättningar mellan Europeiska unionens medlemsstater


Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om olika ekonomiska förutsättningar mellan Europeiska unionens medlemsstater   
B8-1236/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.Enligt en undersökning från Bertelsmannstiftelsen av den 18 augusti 2016 har skillnaderna när det gäller de ekonomiska förutsättningarna förvärrats mellan Europeiska unionens medlemsstater.

B.De nordiska medlemsstaterna uppvisar bättre ekonomiskt resultat än unionens södra medlemsstater, som är offer för krisen och åtstramningspolitiken, men de ekonomiska skillnaderna tenderar dock att förvärras i samtliga medlemsstater.

C.I rapporten betonar man även betydelsen av den flyktingmottagningspolitik som införts av kommissionen.

1.  Europaparlamentet kräver att kommissionen utför en undersökning av hur flyktingmottagandet påverkar medlemsstaternas offentliga finanser.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy