Postupak : 2016/2934(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1238/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1238/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 168kWORD 75k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Bjelarusu (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Bjelarusu (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje o parlamentarnim izborima održanima 13. rujna 2016. u Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir preliminarnu izjavu od 12. rujna 2016. Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS/ODIHR), Parlamentarne skupštine OESS-a i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o parlamentarnim izborima u Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja o stanju ljudskih prava u Bjelarusu od 21. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir parlamentarne izbore održane 11. rujna 2016. i predsjedničke izbore održane 11. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da predsjednički izbori koji su se 2015. održali u Bjelarusu nisu smatrani slobodnima i pravednima jer su izborni promatrači ukazali na velike nedostatke, a u okviru misije OESS-a/ODIHR-a zaključeno je da Bjelarus mora uložiti još puno napora kako bi ispunio svoje demokratske obveze; budući da je bjelaruskim vlastima ponuđen na razmatranje niz preporuka za poboljšanje izbornog postupka i za njegovo usklađivanje s međunarodnim standardima;

B.  budući da je Europska unija nakon puštanja političkih zatvorenika na slobodu u kolovozu 2015. odlučila ne produžiti restriktivne mjere protiv određenog broja bjelaruskih pojedinaca i pravnih subjekata; budući da su bjelaruske vlasti do sada ignorirale pozive da oslobođenim političkim zatvorenicima vrate građanska i politička prava; budući da su tijekom protekle godine izrečene nove politički motivirane kazne pritvora;

C.  budući da je predsjednik Bjelarusa 6. lipnja 2016. raspisao izbore za Zastupnički dom; budući da su se ti izbori održali 11. rujna 2016.; budući da je za te izbore akreditirano više od 827 međunarodnih promatrača i 32 100 građana promatrača; budući da je pokrenuta misija za promatranje izbora OESS-a/ODIHR-a u cilju promatranja izbora kao odgovor na poziv Ministarstva vanjskih poslova Bjelarusa;

D.  budući da brojne ključne preporuke OESS-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije nisu uzete u obzir unatoč tome što je Središnje izborno povjerenstvo usvojilo šest rezolucija o određenim tehničkim aspektima izbornog postupka;

E.  budući da je uloga političkih stranaka u Bjelarusu iznimno slaba, a od 2000. nije osnovana niti jedna nova stranka;

F.  budući da su ograničenja temeljnih sloboda udruživanja, izražavanja i okupljanja utjecala na okruženje u kojem su se održavali izbori, a nejednaki pristup državnim i javnim institucijama i resursima stvorio je nejednake uvjete; budući da se ustavnim i pravnim okvirom u Bjelarusu ne jamči na prikladan način održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima;

G.  budući da u okviru izbornog sustava nisu predviđene posebne mjere za povećanje zastupljenosti žena;

H.  budući da je Bjelarus jedina država na europskom kontinentu koja i dalje primjenjuje smrtnu kaznu; budući da je od veljače barem četvero osoba osuđeno na smrt i da je oko 400 osoba smaknuto otkada je država stekla neovisnost 1991.;

I.  budući da je 13. listopada 2016. EU službeno pokrenuo partnerstvo za mobilnost s Republikom Bjelarus; budući da su u tijeku pregovori o sporazumu o vizama;

J.  budući da je stanje ljudskih prava u Bjelarusu i dalje vrlo problematično jer nisu uočene znatne promjene; budući da Bjelarus i dalje ne surađuje s posebnim izvjestiteljem UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu;

K.  budući da je Europska unija posvećena ostvarenju stabilnog, demokratskog i prosperitetnog Bjelarusa;

1.  pozdravlja korake naprijed koji su ostvareni tijekom parlamentarnih izbora održanih 2016., uključujući izbor dvaju oporbenih kandidata po prvi put od 2000., učinkovitu organizaciju izbora i činjenicu da je izborni dan protekao mirno, a glasovanje je pozitivno ocijenjeno;

2.  i dalje je zabrinut zbog nekoliko sistemskih nedostataka koji još uvijek ugrožavaju cjelokupni izborni postupak, uključujući teške postupovne nedostatke te nedosljednosti i nepravilnosti tijekom ranog glasovanja, prebrojavanja glasova i njihova razvrstavanja;

3.  ističe brojne strukturne probleme koji i dalje onemogućuju slobodne i pravedne izbore, posebno: pravni okvir koji se suviše restriktivno tumači, čime se ograničavaju politička prava i temeljne slobode; neujednačen sastav izbornog povjerenstva; suviše restriktivan pristup registriranju kandidata čime se stvaraju nerazumne i neproporcionalne prepreke za kandidaturu; ograničenja sloboda udruživanja, izražavanja i okupljanja koja negativno utječu na izborno okruženje; te strogi propisi o medijima i medijsko izvještavanje koje je biračima smanjilo mogućnosti pristupanja informacijama o kandidatima;

4.  pozdravlja nedavne izmjene izbornog zakonodavstva nakon predsjedničkih izbora održanih 2015., međutim, napominje da se takvim izmjenama ne odgovara na određene ključne preporuke koje su iznesene nakon tih izbora; poziva bjelaruske vlasti da u suradnji s međunarodnim partnerima u potpunosti provedu preporuke OESS-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije;

5.  ističe da je potrebna sveobuhvatna reforma izbornog sustava kao dio šireg procesa demokratizacije u cilju redefiniranja ustavnog i pravnog okvira kojim se trenutačno ne jamči održavanje izbora u skladu s međunarodnim obvezama i standardima;

6.  pozdravlja spremnost bjelaruskih vlasti da pozovu veliki broj promatrača, kao i pozitivan pristup administracije prema njima; pozdravlja konstruktivnu ulogu civilnog društva tijekom izbora te poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da nastave pružati podršku organizacijama civilnog društva u Bjelarusu;

7.  zabrinut je zbog broja novih i potvrđenih smrtnih kazni u Bjelarusu tijekom prošle godine; poziva bjelaruske vlasti da razmotre uvođenje moratorija na primjenu smrtne kazne kao prvi korak prema njezinu ukidanju, u skladu s obvezama koje je Bjelarus preuzeo nakon preporuka koje je Vijeće UN-a za ljudska prava iznijelo u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda; naglašava činjenicu da bi takav moratorij bio odlučan korak kojim bi se Bjelarus približio vrijednostima EU-a;

8.  poziva bjelarusku vladu da oslobodi sve političke zatvorenike koji su i dalje u pritvoru te da rehabilitira oslobođene političke zatvorenike i vrati im građanska i politička prava;

9.  poziva bjelaruske vlasti da u potpunosti surađuju s mehanizmima UN-a za ljudska prava, da priznaju mandat posebnog izvjestitelja UN-a i u potpunosti surađuju s njim pokretanjem dijaloga i omogućavanjem službenog posjeta zemlji tijekom 2017. te da pokrenu istinski postupak reforme u pogledu ljudskih prava; poziva vladu Bjelarusa da pokaže specifičan i konkretan napredak u području poštovanja ljudskih prava; poziva Vijeće i Komisiju da svaku financijsku pomoć zemlji uvjetuju napretkom u tom području;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji, državama članicama, OESS-u/ODIHR-u, Vijeću Europe i bjelaruskim vlastima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti