Procedură : 2016/2934(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1238/2016

Texte depuse :

B8-1238/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 394kWORD 71k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt privind alegerile parlamentare din Belarus de la 13 septembrie 2016,

–  având în vedere declarația preliminară a OSCE/ODIHR, a Adunării Parlamentare a OSCE și a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din 12 septembrie 2016 privind alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere raportul Raportorului special privind situația drepturilor omului în Belarus, din 21 septembrie 2016,

–  având în vedere alegerile parlamentare din 11 septembrie 2016 și alegerile prezidențiale din 11 octombrie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât alegerile prezidențiale din 2015 din Belarus nu au fost considerate libere și corecte, deoarece observatorii electorali au scos în evidență deficiențe semnificative, iar misiunea OSCE/ODIHR a ajuns la concluzia că Belarus încă mai are de parcurs un drum lung pentru a-și îndeplini angajamentele democratice; întrucât Belarusului i-au fost adresate mai multe recomandări pentru îmbunătățirea procesului electoral și alinierea acestuia la standardele internaționale, pentru ca acestea să fie analizate de autorități;

B.  întrucât, în urma eliberării deținuților politici în august 2015, Uniunea Europeană a decis să nu extindă măsurile restrictive împotriva mai multor indivizi și entități juridice din Belarus; întrucât autoritățile din Belarus au ignorat până în prezent apelurile privind restabilirea drepturilor civile și politice ale deținuților politici eliberați; întrucât în ultimul an au fost pronunțate noi sentințe de reținere motivate politic;

C.  întrucât la 6 iunie 2016 președintele Belarusului a solicitat alegeri pentru Camera Reprezentanților; întrucât aceste alegeri au avut loc la 11 septembrie 2016; întrucât peste 827 de observatori internaționali și 32 100 de observatori din rândul cetățenilor au fost acreditați pentru alegeri; întrucât a fost desfășurată o misiune de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR pentru a observa alegerile în urma unei invitații din partea Ministerul Afacerilor Externe din Belarus;

D.  întrucât, în ciuda faptului că Comisia electorală centrală (CEC) a adoptat șase rezoluții în care a abordat unele aspecte ale procesului electoral, un număr semnificativ de recomandări-cheie mai vechi ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția nu au fost luate în considerare;

E.  întrucât rolul partidelor politice în Belarus este în continuare extrem de redus și din 2000 încoace nu a fost înregistrat niciun partid nou;

F.  întrucât restricțiile legate de libertățile fundamentale de asociere, de exprimare și de întrunire au afectat mediul în care au avut loc alegerile, iar accesul inegal la resursele și instituțiile de stat și publice au denaturat condițiile de participare; întrucât cadrul constituțional și juridic din Belarus nu garantează în mod adecvat desfășurarea alegerilor în conformitate cu standardele internaționale;

G.  întrucât sistemul electoral nu prevede măsuri speciale pentru a îmbunătăți reprezentarea femeilor;

H.  întrucât Belarus este singura țară de pe continentul european care mai aplică pedeapsa cu moartea; întrucât cel puțin patru persoane au fost condamnate la moarte din februarie încoace și în jur de 400 de persoane au fost executate de când țara și-a dobândit independența în 1991;

I.  întrucât, la 13 octombrie 2016, UE a lansat oficial un parteneriat pentru mobilitate cu Republica Belarus; întrucât negocierile privind un acord în domeniul vizelor sunt în curs de desfășurare;

J.  întrucât situația drepturilor omului în Belarus continuă să fie foarte problematică, deoarece nu s-a observat nicio modificare substanțială; întrucât Belarus nici acum nu cooperează cu Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului în Belarus;

K.  întrucât Uniunea Europeană se angajează pentru stabilitate, democrație și prosperitate în Belarus,

1.  salută progresele constatate în timpul alegerilor prezidențiale din 2016, inclusiv alegerea a doi candidați ai opoziției pentru prima dată din 2000 încoace, organizarea eficientă a alegerilor și faptul că ziua alegerilor s-a desfășurat în bune condiții, iar votul a fost evaluat pozitiv;

2.  rămâne îngrijorat din cauza unui număr de deficiențe sistematice care încă mai afectează procesul electoral în ansamblu, inclusiv deficiențe procedurale grave, și al inconsecvențelor și neregulilor din timpul votului anticipat, al numărătorii și al centralizării rezultatelor;

3.  subliniază o serie de probleme structurale care încă mai împiedică alegerile libere și corecte, printre care în special: un cadru juridic care este interpretat mult prea restrictiv, limitând astfel drepturile politice și libertățile fundamentale; componența dezechilibrată a comisiei electorale; o abordare mult prea restrictivă a înregistrării candidaților, ceea ce creează bariere nerezonabile și disproporționate în calea candidaturilor; restricții privind libertatea de asociere, de exprimare și de întrunire care influențează negativ mediul electoral; și reglementările stricte și acoperirea în mass-media care îngrădesc oportunitățile alegătorilor de a primi informații despre candidați;

4.  salută recentele modificări aduse legislației electorale în urma alegerilor prezidențiale din 2015, însă constată că aceste modificări nu abordează unele dintre recomandările esențiale emise după respectivele alegeri; invită autoritățile din Belarus să pună în aplicare integral recomandările OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția, în cooperare cu partenerii internaționali;

5.  subliniază nevoia unei reforme electorale cuprinzătoare ca parte a unui proces mai amplu de democratizare, cu scopul de a revizui un cadru constituțional și juridic care, în forma sa actuală, nu garantează desfășurarea alegerilor în conformitate cu obligațiile și standardele internaționale;

6.  salută disponibilitatea autorităților din Belarus de a invita un număr mare de observatori și atitudinea primitoare a administrației față de aceștia; salută rolul constructiv al societății civile în timpul alegerilor și invită SEAE și Comisia să sprijine în continuare organizațiile societății civile din Belarus;

7.  este îngrijorat din cauza creșterii numărului de cazuri noi și confirmate de condamnare la moarte în Belarus în decursul ultimului an; invită autoritățile din Belarus să ia în considerare introducerea unui moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea, ca un prim pas spre abolirea acesteia, conform angajamentului pe care Belarus și l-a asumat drept răspuns la recomandările formulate de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în evaluarea sa periodică universală; subliniază că un astfel de moratoriu ar fi un pas decisiv pentru a aduce Belarusul mai aproape de valorile UE;

8.  invită guvernul din Belarus să elibereze toți deținuții politici care încă se mai află în detenție și să reabiliteze deținuții politici eliberați, precum și să le reinstituie drepturile civile și politice;

9.  invită autoritățile din Belarus să coopereze pe deplin cu mecanismele ONU pentru drepturile omului, recunoscând și extinzând cooperarea deplină cu Raportorul special al ONU participând la dialog și facilitând o vizită în țară în 2017, și să urmeze într-adevăr o traiectorie a reformei drepturilor omului; invită guvernul din Belarus să demonstreze progrese specifice și concrete în ceea ce privește indicatorii în materie de drepturile omului; invită Consiliul și Comisia să condiționeze acordarea de asistență financiară țării de progresele din acest domeniu;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei, statelor membre, OSCE/ODIHR, Consiliului Europei și autorităților din Belarus.

Notă juridică - Politica de confidențialitate