Postup : 2016/2934(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1238/2016

Predkladané texty :

B8-1238/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 171kWORD 69k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ k parlamentným voľbám v Bielorusku z 13. septembra 2016,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie OBSE/ODIHR, Parlamentného zhromaždenia OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku z 21. septembra 2016,

–  so zreteľom na parlamentné voľby, ktoré sa konali 11. septembra 2016, a prezidentské voľby, ktoré sa konali 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré sa konali v roku 2015, sa nepovažovali za slobodné a spravodlivé, keď volební pozorovatelia poukázali na vážne nedostatky a misia OBSE/ODIHR skonštatovala, že Bielorusko má pred sebou ešte dlhú cestu k plneniu svojich demokratických záväzkov; keďže bieloruským orgánom bol na zváženie ponúknutý súbor odporúčaní na zlepšenie volebných procesov a ich zosúladenie s medzinárodnými normami;

B.  keďže po prepustení politických väzňov v auguste 2015 sa Európska únia rozhodla nepredĺžiť obmedzujúce opatrenia voči niekoľkým bieloruským jednotlivcom a právnickým subjektom; keďže bieloruské orgány dosiaľ ignorovali výzvy na obnovenie občianskych a politických práv prepustených politických väzňov; keďže počas uplynulého roka boli vynesené nové, politicky motivované rozsudky trestu odňatia slobody;

C.  keďže 6. júna 2016 bieloruský prezident vyhlásil voľby do snemovne reprezentantov; keďže tieto voľby sa konali 11. septembra 2016; keďže na voľby bolo akreditovaných viac ako 827 medzinárodných a 32 100 občianskych pozorovateľov; keďže volebná pozorovateľská misia OBSE/ODIHR (EOM) bola vyslaná na pozorovanie volieb na pozvanie bieloruského ministerstva zahraničných vecí;

D.  keďže napriek tomu, že ústredná volebná komisia (CEC) prijala šesť uznesení zaoberajúcich sa niektorými technickými aspektami volebného procesu, značný počet predchádzajúcich kľúčových odporúčaní OBSE/ODIHR a Benátskej komisie ostalo nevyriešených;

E.  keďže úloha politických strán v Bielorusku je stále mimoriadne slabá a od roku 2000 nebola zaregistrovaná žiadna nová strana;

F.  keďže obmedzovanie základných slobôd združovania, prejavu a zhromažďovania ovplyvnilo prostredie, v ktorom sa voľby konali, a nerovný prístup k štátnym a verejným inštitúciám a zdrojom skreslil podmienky; keďže ústavný a právny rámec v Bielorusku v dostatočnej miere nezaručuje uskutočnenie volieb v súlade s medzinárodnými štandardmi;

G.  keďže volebný systém nepočíta s osobitnými opatreniami na posilnenie zastúpenia žien;

H.  keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, ktorá ešte uplatňuje trest smrti; keďže od februára boli na trest smrti odsúdení najmenej štyria ľudia a približne 400 ľudí bolo popravených odkedy krajina získala v roku 1991 nezávislosť;

I.  keďže 13. októbra 2016 EÚ formálne spustila partnerstvo v oblasti mobility s Bieloruskou republikou; keďže prebiehajú rokovania o dohode o vízovej povinnosti;

J.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku je naďalej veľmi problematická a nebola pozorovaná žiadna zásadná zmena; keďže krajina stále nespolupracuje s osobitným vyslancom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku;

K.  keďže Európska únia sa zaviazala podporovať stabilné, demokratické a prosperujúce Bielorusko;

1.  víta pokrok zaznamenaný počas parlamentných volieb v roku 2016, ako aj zvolenie dvoch opozičných kandidátov po prvýkrát od roku 2000, efektívnu organizáciu volieb a skutočnosť, že volebný deň prebiehal usporiadane a hlasovanie bolo vyhodnotené pozitívne;

2.  naďalej je znepokojený viacerými systémovými nedostatkami, ktoré stále maria celkový volebný proces vrátane vážnych procesných chýb, nezrovnalostí a nedostatkov počas skorého hlasovania, sčítania a spracovania;

3.  upozorňuje na mnohé štrukturálne problémy, ktoré naďalej bránia uskutočneniu slobodných a spravodlivých volieb, a to predovšetkým: právny rámec, ktorý sa vykladá príliš reštriktívne, čím sa obmedzujú politické práva a základné slobody; nerovnovážne zloženie volebnej komisie; príliš obmedzený prístup k registrácii kandidátov, čo spôsobuje neodôvodnené a neprimerané prekážky kandidatúre; obmedzenia slobody združovania, prejavu a zhromažďovania, čo negatívne ovplyvňuje volebné prostredie; a prísnu reguláciu médií a mediálneho pokrytia, ktoré zúžili možnosti voličov získať informácie o kandidátoch;

4.  víta nedávne zmeny volebných právnych predpisov po prezidentských voľbách v roku 2015, ale konštatuje, že tieto zmeny neriešia niektoré z kľúčových odporúčaní vydaných po týchto voľbách; vyzýva bieloruské orgány, aby v plnej miere vykonávali odporúčania OBSE/ODIHR a Benátskej komisie v spolupráci s medzinárodnými partnermi;

5.  zdôrazňuje potrebu komplexnej reformy volebného systému ako súčasť širšieho procesu demokratizácie s cieľom prepracovať ústavný a právny rámec, ktorý v súčasnej podobe nezaručuje uskutočnenie volieb v súlade s medzinárodnými záväzkami a normami;

6.  víta pripravenosť bieloruských orgánov pozvať veľký počet pozorovateľov a prístup administratívy voči nim; oceňuje konštruktívnu úlohu občianskej spoločnosti počas volieb, a vyzýva ESVČ a Komisiu, aby naďalej podporovali organizácie občianskej spoločnosti v Bielorusku;

7.  je znepokojený nárastom nových a potvrdených rozsudkov trestu smrti v Bielorusku v uplynulom roku; vyzýva bieloruské orgány, aby zvážili zavedenie moratória na uplatňovanie trestu smrti ako prvý krok k jeho zrušeniu v súlade so záväzkom Bieloruska v reakcii na odporúčania Rady OSN pre ľudské práva vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní; zdôrazňuje skutočnosť, že toto moratórium by bolo kľúčovým krokom v priblížení Bieloruska hodnotám EÚ;

8.  vyzýva bieloruskú vládu, aby prepustila všetkých politických väzňov, ktorí sú ešte stále zadržiavaní, a aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a obnovila ich občianske a politické práva;

9.  vyzýva bieloruské orgány, aby v plnej miere spolupracovali s mechanizmami OSN v oblasti ľudských práv, uznali a rozšírili riadnu spoluprácu s osobitným spravodajcom OSN prostredníctvom dialógu a umožnením návštevy krajiny v roku 2017, a aby skutočne realizovali reformy v oblasti ľudských práv; vyzýva bieloruskú vládu, aby preukázala konkrétny a hmatateľný pokrok týkajúci sa kritérií v oblasti ľudských práv; vyzýva Radu a Komisiu, aby akúkoľvek finančnú pomoc krajine podmienili jej pokrokom v tejto oblasti;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, OBSE/ODIHR, Rady Európy a bieloruským orgánom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia