Postupak : 2016/2934(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1239/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1239/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 251kWORD 68k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o Bjelarusu (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Bjelarusu (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je tijekom protekle dvije godine poduzet niz koraka koji su doprinijeli poboljšanju odnosa između EU-a i Bjelarusa; budući da to obuhvaća i pregovore o pojednostavljenju viznog režima i ponovnom prihvatu te o partnerstvu o mobilnosti, ponovno započinjanje dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Bjelarusa, potpisivanje sporazuma o mehanizmu ranog upozoravanja u energetskom sektoru i proaktivno sudjelovanje Bjelarusa u Istočnom partnerstvu;

B.  budući da EU nije produžio trajanje restriktivnih mjera koje se odnose na 170 pojedinaca i tri poduzeća, ali je odlučio zadržati na snazi embargo na oružje i restriktivne mjere koje se odnose na četiri pojedinca koje se povezuje s neriješenim slučajevima nestanka dvojice oporbenih političara, jednog poduzetnika i jednog novinara;

C.  budući da su politički zatvorenici pušteni na slobodu; budući da je misija OESS-a za promatranje izbora zaključila sljedeće: „Parlamentarni izbori održani 11. rujna učinkovito su organizirani i... bilo je vidljivih nastojanja da se riješe neki dugotrajno prisutni problemi”, ali je ipak napomenula da su: „brojne sistemske manjkavosti i dalje prisutne, među kojima je i činjenica da se pravnim okvirom ograničavaju politička prava i temeljne slobode i da se on suviše restriktivno tumači. Medijsko izvještavanje nije glasačima omogućilo da donesu informiranu odluku te je unatoč ukupnom povećanju broja kandidata, što uključuje i velik broj oporbenih kandidata, kampanji nedostajalo vidljivosti”;

D.  budući da je Bjelarus preuzeo konstruktivnu ulogu u regiji;

E.  budući da se smrtna kazna i dalje primjenjuje u Bjelarusu;

F.  budući da je Bjelarus članica Euroazijske gospodarske unije; budući da se gotovo polovica međunarodne trgovine Bjelarusa odvija s Rusijom, njegovim najvažnijim trgovinskim partnerom;

1.  poziva EU da nastavi raditi na daljnjoj normalizaciji odnosa s Bjelarusom: podržava ukidanje restriktivnih mjera protiv Bjelarusa i ponovno izražava stajalište prema kojem se nesuglasice najbolje mogu riješiti poboljšanim komunikacijskim kanalima i prema kojem se daljnjim angažmanom EU-a, osobito Europskog parlamenta, u dijalogu s Bjelarusom i posebno s njegovim građanima i civilnim društvom, kao i s parlamentima i raznim političkim strankama, mogu ostvariti konkretni rezultati i doprinijeti nezavisnosti, suverenitetu i prosperitetu te zemlje;

2.  poziva na uspostavljanje regularnih parlamentarnih odnosa između Europskog parlamenta i bjelaruskog parlamenta; smatra da je to prikladan okvir za sveobuhvatni dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući ona oko kojih postoje bitna neslaganja između partnera;

3.  prima na znanje rezultate parlamentarnih izbora i činjenicu da su prvi put u 12 godina neki članovi oporbe zastupljeni u parlamentu; poziva vladu Bjelarusa i novoizabrani parlament da nastave s procesom demokratizacije i da poduzmu sveobuhvatne napore kako bi primijenili davno izdane preporuke OESS-a i Venecijanske komisije;

4.  pozdravlja spremnost bjelaruskih vlasti da ponovno pokrenu dijalog o problemima ljudskih prava s međunarodnim partnerima kao što je EU; žali zbog činjenice da i dalje postoje problemi kada je riječ o suradnji s posebnim izvjestiteljem UN-a za ljudska prava u Bjelarusu; poziva vladu i parlament Bjelarusa da se pozabave pitanjima i preporukama sadržanima u rezoluciji Vijeća UN-a za ljudska prava od 28. lipnja 2016.(1);

5.  ponavlja svoj poziv Bjelarusu da uvede moratorij na izvršenje smrtne kazne u cilju njezina ukidanja;

6.  poziva Bjelarus da nastavi doprinositi ponovnom započinjanju dijaloga i suradnje između Rusije, Ukrajine i EU-a;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, parlamentarnim skupštinama OESS-a i Vijeća Europe, tajništvu Zajednice neovisnih država te parlamentu i vladi Bjelarusa.

 

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti