Eljárás : 2016/2934(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1239/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1239/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 254kWORD 64k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Belaruszról (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Belaruszról (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az elmúlt két év folyamán számos olyan lépés történt, mely hozzájárult az Európai Unió és Belarusz közötti kapcsolatok javításához; mivel ezek a lépések magukban foglalták a vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodásról, illetve mobilitási partnerségről folytatott tárgyalásokat, az Európai Unió és Belarusz közötti emberi jogi párbeszéd újraindítását, az energiaágazaton belüli korai előrejelző rendszerről szóló együttműködési megállapodás aláírását, valamint Belarusz proaktív közreműködését a keleti partnerségben;

B.  mivel az Európai Unió nem hosszabbította meg a 170 személyt és három vállalatot érintő korlátozó intézkedéseket, ehelyett úgy határozott, hogy nem törli el a fegyverembargót, és a Belaruszban eltűnt két ellenzéki politikus, egy üzletember és egy újságíró megoldatlan ügyéhez kapcsolódóan jegyzékbe vett négy személlyel szemben bevezetett korlátozó intézkedések is érvényben maradnak;

C.  mivel a politikai foglyokat szabadon engedték; mivel az EBESZ választási megfigyelő küldöttsége az alábbi következtetésre jutott: „A szeptember 11-i parlamenti választásokat hatékonyan rendezték meg és [...] látható erőfeszítéseket tettek egyes régóta fennálló problémák orvoslására”, mindazonáltal megjegyezte, hogy: „Számos rendszerszintű hiányosság maradt fenn, mint például az, hogy a jogi keret korlátozza a politikai jogokat és az alapvető szabadságokat, ráadásul rendkívül szigorú módon került értelmezésre. A médiatudósítások nem tették lehetővé a választópolgárok számára, hogy megalapozott döntést hozzanak, és annak ellenére, hogy összességében nézve nőtt a jelöltek száma (ideértve az ellenzéki jelöltek számát is), a kampány láthatósága gyengének bizonyult”;

D.  mivel Belarusz elkezdett konstruktív szerepet játszani a régióban;

E.  mivel a halálbüntetést továbbra is alkalmazzák Belaruszban;

F.  mivel Belarusz tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak; mivel Oroszország Belarusz legfontosabb kereskedelmi partnere, és az Oroszországgal folytatott kereskedelem Belarusz nemzetközi kereskedelmének közel felét teszi ki;

1.  kéri az Európai Uniót, hogy folytassa erőfeszítéseit a Belarusszal fennálló kapcsolatok további normalizálásáért; üdvözli a Belarusz ellen bevezetett korlátozó intézkedések megszüntetését, és ismételten hangot ad azon véleményének, mely szerint a fennálló nézeteltéréseket a legjobban a kommunikációs csatornák javításával lehetne orvosolni, és úgy véli, azzal, ha az Európai Unió, különösen az Európai Parlament további párbeszédet folytatna Belarusszal, és főként annak polgáraival és civil társadalmával, csakúgy, mint a belarusz parlamenttel és a különböző politikai pártokkal, érzékelhető eredményeket lehetne elérni, és mindez hozzájárulna az ország függetlenségéhez, szuverenitásához és jólétéhez;

2.  az Európai Parlament és a belarusz parlament közötti szabályos parlamenti kapcsolatok kialakítására szólít fel; véleménye szerint ez megfelelő keretet biztosítana a közös érdekeket érintő kérdésekről folytatott átfogó párbeszédnek, beleértve azokat a területeket is, ahol a partnerek álláspontja alapvetően különbözik;

3.  tudomásul veszi a parlamenti választások eredményeit és azt, hogy tizenkét év után először az ellenzék néhány tagja is helyet kapott a parlamentben; felhívja a belarusz kormányt, hogy az újonnan megválasztott parlamenttel közösen folytassa a demokratizálódási folyamatot, és tegyen átfogó erőfeszítéseket az EBESZ és a Velencei Bizottság régóta fennálló ajánlásainak végrehajtására;

4.  üdvözli, hogy a belarusz hatóságok készen állnak a nemzetközi partnerekkel, például az Európai Unióval az emberi jogokkal kapcsolatos problémákról folytatott párbeszéd újraindítására; sajnálatosnak tartja, hogy továbbra is problémák állnak fenn az ENSZ belarusz emberi jogokért felelős különleges előadójával folytatott együttműködés terén; felszólítja a belarusz kormányt és parlamentet, hogy foglalkozzanak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. június 28-i határozatában foglalt aggodalmakkal és ajánlásokkal(1);

5.  ismételten sürgeti Belaruszt, hogy vezessen be moratóriumot a halálbüntetés alkalmazására annak eltörlése céljából;

6.  felhívja Belaruszt, hogy a továbbiakban is támogassa az Oroszország, Ukrajna és EU közötti párbeszéd és együttműködés újraindításához;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Egyesült Nemzetek Szövetsége főtitkárának, az EBESZ és az Európa Tanács parlamenti közgyűléseinek, a Független Államok Közössége titkárságának, valamint a belarusz parlamentnek és kormánynak.

(1)

A/HRC/7/L.34.Rev.1

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat