Procedură : 2016/2934(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1239/2016

Texte depuse :

B8-1239/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 391kWORD 63k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Belarus (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Belarus (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în ultimii doi ani au fost luate o serie de măsuri care au contribuit la îmbunătățirea relațiilor dintre UE și Belarus; întrucât acestea includ negocierile privind un acord de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie și un parteneriat pentru mobilitate, reluarea dialogului UE-Belarus privind drepturile omului, semnarea unui acord de cooperare privind un mecanism de alertă timpurie în sectorul energetic și participarea activă a Belarusului la Parteneriatul estic;

B.  întrucât UE nu a prelungit aplicarea măsurilor restrictive care afectează 170 de persoane și trei întreprinderi, dar a hotărât menținerea în vigoare a embargoului asupra armelor și a măsurilor restrictive referitoare la cele patru persoane incluse pe lista legată de dispariția nesoluționată a doi politicieni din opoziție, a unui om de afaceri și a unui jurnalist;

C.  întrucât prizonierii politici au fost eliberați; întrucât misiunea OSCE de observare a alegerilor a concluzionat că: „alegerile parlamentare din 11 septembrie au fost organizate eficient și [...] s-au depus eforturi vizibile pentru rezolvarea unor probleme mai vechi”, dar a observat că „persistă o serie de deficiențe sistemice, cum ar fi faptul că cadrul juridic impune restricții asupra drepturilor politice și libertăților fundamentale și a fost interpretat într-un mod excesiv de restrictiv. Acoperirea mediatică nu le-a permis alegătorilor să aleagă în cunoștință de cauză și, în ciuda unei creșteri globale a numărului de candidați, existând inclusiv un număr semnificativ de candidați din partea opoziției, campaniei i-a lipsit vizibilitatea”;

D.  întrucât Belarusul a început să joace un rol constructiv în regiune;

E.  întrucât în Belarus se aplică în continuare pedeapsa cu moartea;

F.  întrucât Belarusul este membră a Uniunii Economice Eurasiatice; întrucât Rusia este partenerul comercial cel mai important al Republicii Belarus, fiind responsabilă de aproape jumătate din comerțul internațional al acesteia,

1.  invită UE să mențină dinamica pentru normalizarea în continuare a relațiilor cu Belarusul: salută ridicarea măsurilor restrictive împotriva Belarusului și își reiterează opinia conform căreia divergențele existente pot fi cel mai bine abordate prin îmbunătățirea canalelor de comunicare, iar implicarea în continuare a UE, și în special a Parlamentului European, într-un dialog cu Belarus și mai ales cu cetățenii săi și cu societatea civilă, precum și cu parlamentul și diferitele partide politice, poate aduce rezultate concrete și poate contribui la independența, suveranitatea și prosperitatea țării;

2.  solicită stabilirea de relații parlamentare normale între Parlamentul European și parlamentul Republicii Belarus; consideră că acesta este cadrul potrivit pentru un dialog cuprinzător privind chestiuni de interes comun, inclusiv acele chestiuni în care partenerii au opinii radical diferite;

3.  ia act de rezultatele alegerilor parlamentare și de faptul că, pentru prima oară în 12 de ani, unii membri ai opoziției sunt reprezentați în parlament; invită guvernul Republicii Belarus să continue, împreună cu parlamentul nou ales, procesul de democratizare și să depună un efort general pentru a răspunde recomandărilor mai vechi ale OSCE și ale Comisiei de la Veneția;

4.  salută disponibilitatea autorităților din Belarus de a relansa dialogul cu parteneri internaționali, precum UE, pe probleme legate de drepturile omului; regretă faptul că există în continuare probleme în ceea ce privește cooperarea cu Raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Belarus; invită guvernul și parlamentul Republicii Belarus să abordeze preocupările și recomandările cuprinse în Rezoluția din 28 iunie 2016 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU(1);

5.  reiterează invitația făcută Republicii Belarus de a introduce un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea în vederea abolirii acesteia;

6.  invită Belarusul să contribuie în continuare la redeschiderea dialogului și cooperării dintre Rusia, Ucraina și UE;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, adunărilor parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și Parlamentului și Guvernului Republicii Belarus.

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Notă juridică - Politica de confidențialitate