Postup : 2016/2934(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1239/2016

Predkladané texty :

B8-1239/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 253kWORD 62k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Bielorusku (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o Bielorusku (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počas posledných dvoch rokov bolo prijatých viacero krokov, ktoré prispeli k zlepšeniu vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; keďže medzi tieto kroky patria rokovania týkajúce sa dohody o zjednodušení udeľovania víz a readmisnej dohode a o partnerstve v oblasti mobility, obnovenie dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom a podpis dohody o spolupráci na mechanizme včasného varovania v oblasti energetiky, ako aj aktívna účasť Bieloruska na Východnom partnerstve;

B.  keďže EÚ nepredĺžila platnosť reštriktívnych opatrení, ktoré sa týkali 170 osôb a tri spoločnosti, ale rozhodla, že zbrojné embargo a reštriktívne opatrenia týkajúce sa štyroch osôb zaradených na zoznam v súvislosti s nevyriešeným zmiznutím dvoch opozičných politikov, jedného podnikateľa a jedného žurnalistu, ostávajú v platnosti:

C.  keďže politickí väzni boli prepustení; keďže volebná pozorovateľská misia OBSE dospela k záveru, že parlamentné voľby 11. septembra boli usporiadané efektívne a je zrejmé určité dlhodobé úsilie o riešenie problémov, no napriek tomu konštatovala, že viaceré systémové nedostatky pretrvávajú, medzi nimi napríklad skutočnosť, že právny rámec obmedzuje politické práva a základné slobody, pričom jeho výklad bol príliš reštriktívny. Mediálne pokrytie voličom neumožnilo rozhodovať sa na základe informácií a napriek celkovému nárastu počtu kandidátov vrátane veľkého počtu zástupcov opozície kampani chýbala dostatočná viditeľnosť;

D.  keďže Bielorusko začalo v regióne zohrávať konštruktívnu úlohu;

E.  keďže trest smrti sa v Bielorusku naďalej uplatňuje;

F.  keďže Bielorusko je členom Eurázijskej hospodárskej únie; keďže Rusko je najdôležitejším obchodným partnerom Bieloruska a predstavuje takmer polovicu objemu jeho zahraničného obchodu;

1.  vyzýva EÚ, aby si udržala tempo pre ďalšiu normalizáciu vzťahov s Bieloruskom: víta odstránenie reštriktívnych opatrení voči Bielorusku a opakuje svoj postoj, že existujúce rozdiely možno najlepšie riešiť prostredníctvom posilnených kanálov komunikácie, a ďalšie zapojenie EÚ, a najmä Európskeho parlamentu, do dialógu s Bieloruskom a predovšetkým jeho občanmi, občianskou spoločnosťou, ako aj s parlamentom a rôznymi politickými stranami, môže priniesť hmatateľné výsledky a prispieť k nezávislosti, zvrchovanosti a prosperite tejto krajiny;

2.  žiada, aby sa nadviazali obvyklé parlamentné vzťahy medzi Európskym parlamentom a bieloruským parlamentom; domnieva sa, že toto je vhodný rámec na komplexný dialóg o otázkach spoločného záujmu vrátane tých, na ktoré majú partneri zásadne odlišné názory;

3.  berie na vedomie výsledky parlamentných volieb a skutočnosť, že po prvýkrát za 12 rokov majú niektorí členovia opozície zastúpenie v parlamente; vyzýva bieloruskú vládu a novozvolený parlament, aby pokračovali v procese demokratizácie a začali sa komplexne venovať dávno navrhnutým odporúčaniam OBSE a Benátskej komisie;

4.  víta pripravenosť bieloruských orgánov obnoviť dialóg o problematike ľudských práv s medzinárodnými partnermi, ako je EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že problémy v spolupráci s osobitným vyslancom OSN pre ľudské práva v Bielorusku naďalej; vyzýva vládu a parlament Bieloruska, aby sa zaoberali obavami a odporúčaniami uvedenými v uznesení Rady OSN pre ľudské práva z 28. júna 2016(1);

5.  opätovne vyzýva Bielorusko, aby zaviedlo moratórium na vykonávanie trestu smrti s predpokladom, že bude zrušený;

6.  vyzýva Bielorusko, aby aj naďalej prispievalo k opätovnému otvoreniu dialógu a začatiu spolupráce medzi Ruskom, Ukrajinou a EÚ;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj parlamentu a vláde Bieloruska.

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia