Процедура : 2016/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1240/2016

Внесени текстове :

B8-1240/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0456

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 483kWORD 74k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Беларус (2016/2934(RSP))


Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Марк Демесмакер, Ришард Чарнецки, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Ангел Джамбазки, Кажимеж Михал Уяздовски, Марек Юрек от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции и препоръки относно Беларус,

–  като взе предвид парламентарните избори, проведени на 11 септември 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на делегацията на ЕП за връзки с Беларус на 13 септември 2016 г. относно неотдавнашните парламентарни избори в Беларус,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид предварителното изявление на ОССЕ/БДИПЧ, Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус, и по-специално тези от 16 февруари 2016 г. за отмяна на санкциите срещу 170 лица и три дружества от Беларус,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Държавния департамент на САЩ от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид многобройните изявления на беларуските органи, че някои от препоръките на ОССЕ/БДИПЧ след президентските избори през 2015 г. ще бъдат изпълнени преди парламентарните избори през 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в своя окончателен доклад относно президентските избори в Беларус през 2015 г. ОССЕ/БДИПЧ изготви набор от препоръки, които трябва да бъдат изпълнени от Беларус преди парламентарните избори през 2016 г.;

Б.  като има предвид, че съгласно оценката на ОССЕ/БДИПЧ парламентарните избори през 2016 г. са били ефикасно организирани, но продължават да съществуват редица дълготрайни системни пропуски, включително ограничения на правната рамка за политическите права и основните свободи;

В.  като има предвид, че продължават да съществуват значими недемократични закони и практики, което прави целия изборен процес непрозрачен и недемократичен; като има предвид, че това се отнася най-вече до необичайните практики за предварително гласуване и липсата на достъп на опозицията до преброяването на гласовете (представителството на опозицията в районните избирателни комисии беше едва 0,08%);

Г.  като има предвид, че единственият независим институт за изследване на общественото мнение в Беларус (NISEPI) преустанови дейността си в резултат на натиск от страна на правителството, поради което е много трудно да се прецени какви са реалните политически предпочитания на гражданите на Беларус;

Д.  като има предвид, че от 1994 г. насам в Беларус не са били провеждани свободни и честни избори съгласно избирателно законодателство в съответствие с международно признатите стандарти на ОССЕ/БДИПЧ;

Е.  като има предвид, че въпреки някои положителни промени, Беларус продължава да бъде централизирана и автократична държава, управлявана от „мека диктатура“, където нарушенията на правата на човека продължават да бъдат систематично извършвани от държавните органи срещу лицата, изразяващи несъгласие или протестиращи, където защитници на правата на човека и журналисти продължават да бъдат подложени на тормоз и възпрепятствани при надлежното изпълнение на своите задължения и където представители на независимите или чуждестранните медии без акредитация от държавата често са задържани, наказателно преследвани и/или глобявани;

Ж.  като има предвид, че политиката на Европейския съюз на „критичен ангажимент“ има за цел да насърчи Беларус да подобри резултатите си в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че ЕС трябва да гарантира, че неговите ресурси не се използват за потискане на организации на гражданското общество, защитници на правата на човека, журналисти на свободна практика и опозиционни лидери;

З.  като има предвид, че на 18 и 19 юни 2015 г. в Минск беше осъществено първото официално посещение от 2002 г. насам на делегацията на ЕП за връзки с Беларус; като има предвид, че Европейският парламент понастоящем не поддържа официални отношения с парламента на Беларус;

И.  като има предвид, че значителното подобрение в областта на свободата на словото и свободата на медиите, зачитането на политическите права както на обикновените граждани, така и на опозиционните активисти, и спазването на принципите на правовата държава и основните права са предпоставки за по-добри отношения между ЕС и Беларус; като има предвид, че Европейският съюз е все така твърдо решен да продължи да защитава правата на човека в Беларус, включително свободата на словото и на медиите;

Й.  като има предвид, че изборите не бяха последвани от масови арести, подобно на много други в миналото; като има предвид обаче, че правозащитни организации обърнаха внимание на новите методи за тормоз над опозицията и на задържането на Едуард Палчис и Владимир Кондрус през 2016 г.;

1.  продължава да бъде дълбоко загрижен поради недостатъците, наблюдавани от независими международни наблюдатели по време на президентските избори през 2015 г. и по време на парламентарните избори през 2016 г.; счита, че всички забелязани подобрения са мотивирани от опита на режима да привлече повече финансова помощ от западните страни; припомня все пак, че Беларус не е член на СТО, но е част от Евразийския икономически съюз (ЕАИС);

2.  отбелязва, че опозицията ще има двама представители в новоизбрания парламент, но счита, че това са по-скоро политически назначения, отколкото отражение на изборните резултати;

3.  призовава органите на Беларус да възобновят незабавно работата по цялостна избирателна реформа като част от по-широкия процес на демократизация и в сътрудничество с международните партньори; подчертава необходимостта от своевременно въвеждане на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ преди местните избори през март 2018 г.; подчертава, че това е от решаващо значение за реализиране на пълния потенциал на отношенията между ЕС и Беларус;

4.  призовава правителството на Беларус да реабилитира освободените политически затворници и да възстанови техните граждански и политически права;

5.  изразява своята загриженост, че от 2000 г. насам в Беларус не е регистрирана нито една нова политическа партия; призовава за един по-малко рестриктивен подход по този въпрос;

6.  призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да потърсят нови начини за подкрепа на организациите на гражданското общество в Беларус; във връзка с това подчертава необходимостта от подкрепа за всички независими източници на информация за обществото в Беларус, включително медии, излъчващи на беларуски език, и от чужбина;

7.  отбелязва започването през януари 2014 г. на преговорите относно облекчаването на визовия режим, насочено към подобряване на междуличностните контакти и насърчаването на гражданското общество; подчертава необходимостта от ускоряване на напредъка в това отношение;

8.  категорично осъжда политиката на правителството на Беларус на използване на специалните сили за намеса във вътрешните работи на организациите на гражданското общество, включително тези, представляващи национални малцинства, като независимата неправителствена организация „Съюз на поляците в Беларус“;

9.  отново заявява своята ангажираност да работи в полза на народа на Беларус, като подкрепя неговите въжделения за демокрация и инициативи и допринася за установяването на стабилно, демократично и изпълнено с благоденствие бъдеще за страната;

10.  отбелязва обаче, че допускането на двама членове на опозицията в парламента представлява предизвикателство за опозицията, тъй като режимът ще се опита да използва тяхното присъствие, за да омаловажи исканията на опозицията за по-нататъшни промени;

11.  изразява загриженост от продължаващото изграждане на атомна електроцентрала в Островец, област Гродно, която, според президента Лукашенко, трябваше да бъде „най-бързо построената и най-евтината“ инсталация от този тип; припомня, че тази централа се строи на 50 км от столицата на Литва и близо до границата с Полша, без да отговаря на изискванията на Конвенцията от Орхус и Конвенцията от Еспо; призовава Комисията да включи въпроса за тази инвестиция в диалога си с Беларус и да осигури гаранции, че всички изисквания за сигурност и контрол ще бъдат изпълнени; изразява загриженост, че тази инвестиция, финансирана от Русия и използваща руска технология, ще доведе до по-нататъшна зависимост на Беларус от Русия по отношение на енергийната сигурност;

12.  подчертава, че Беларус е част от Организацията на Договора за колективна сигурност (CSTO) и участва в съвместни военни маневри с Русия; осъжда във връзка с това участието на беларуската армия в отминалото агресивно военно учение „Запад“ и изразява загриженост по отношение на плановете за провеждане на съвместно стратегическо учение „Запад-2017“; изразява съжаление във връзка с факта, че Сърбия също беше домакин и взе участие в отделни военни учения в сътрудничество с Русия и Беларус;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на ОССЕ/БДИПЧ, Съвета на Европа, както и на органите на Беларус.

Правна информация - Политика за поверителност