Eljárás : 2016/2934(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1240/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1240/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0456

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 266kWORD 73k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Belaruszról szóló korábbi állásfoglalásaira és ajánlásaira,

–  tekintettel a 2016. szeptember 11-én tartott parlamenti választásokra,

–  tekintettel a Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökének a Belaruszban a közelmúltban tartott parlamenti választásokról szóló 2016. szeptember 13-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének a Belaruszban tartott parlamenti választásokról szóló, 2016. szeptember 12-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (EBESZ/ODIHR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) a belarusz parlamenti választásokról szóló, 2016. szeptember 12-i előzetes nyilatkozatára,

–  tekintettel a Belaruszról szóló tanácsi következtetésekre, különösen a 170 belarusz személlyel és három vállalattal szembeni korlátozó intézkedéseket megszüntető, 2016. február 16-i következtetésekre,

–  tekintettel az Egyesült Államok külügyminisztériumi szóvivőjének a Belaruszban tartott parlamenti választásokról szóló 2016. szeptember 12-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a belarusz hatóságok számos arra vonatkozó nyilatkozatára, hogy a 2015. évi belarusz elnökválasztásokat követően az EBESZ/ODIHR egyes ajánlásait a 2016. évi választások előtt végrehajtják;

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EBESZ/ODIHR a 2015. évi belarusz elnökválasztásokról szóló végleges jelentésében ajánlásokat dolgozott ki, amelyeket Belarusznak a 2016. évi parlamenti választások előtt végre kellett hajtania;

B.  mivel az EBESZ/ODIHR által készített értékelés szerint a 2016-os parlamenti választások szervezése hatékony volt, azonban még mindig számos, régóta fennálló és módszeresen előforduló hiányosság tapasztalható, többek között a politikai jogok és az alapvető szabadságok jogi keret általi korlátozása;

C.  mivel továbbra is számos antidemokratikus jogszabály és gyakorlat folytán az egész választási folyamat nem átlátható és nem demokratikus; mivel ez főként a korai szavazás szokatlan gyakorlatára és arra vonatkozik, hogy az ellenzék nem juthat hozzá a szavazatszámláláshoz (az ellenzék képviselete a körzeti választási bizottságokban csak 0,08 %-os volt);

D.  mivel az egyetlen független közvélemény-kutatási intézet (a NISEPI) a kormány nyomására felfüggesztette tevékenységét, így igen nehéz megítélni, hogy melyek a belarusz emberek valódi politikai preferenciái;

E.  mivel Belaruszban1994 óta nem rendeztek az EBESZ/ODIHR nemzetközileg elismert normáival összhangban levő választási jogszabályok alapján szabad és tisztességes választásokat;

F.  mivel Belarusz bizonyos kedvező változások ellenére továbbra is központosított és autokrata állam, ún. „puha diktatúra ”, ahol az eltérő véleménnyel rendelkező vagy tiltakozó személyek emberi jogait továbbra is módszeresen megsértik az állami szervek, ahol az emberi jogi aktivistákat és az újságírókat továbbra is zaklatják és nem teszik lehetővé számukra feladataik megfelelő elvégzését, és ahol az államilag jóváhagyott akkreditációval nem rendelkező független vagy külföldi média képviselőit gyakran őrizetbe veszik, büntetőeljárás alá vonják és/vagy megbírságolják;

G.  mivel az EU „kritikus elkötelezettségi” politikája abban áll, hogy ösztönözzék Belaruszt, hogy javítsa az ország emberi jogok, demokrácia és jogállamiság terén való megítélését; mivel az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy forrásait ne a civil társadalmi szervezetek, az emberi jogi jogvédők, a szabadúszó újságírók és az ellenzéki vezetők elnyomására használják fel;

H.  mivel a Parlament Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége 2015. június 18–19. között – 2002 óta először – hivatalos látogatást tett Minszkben; mivel a Parlament jelenleg nem áll hivatalos kapcsolatban a belarusz parlamenttel;

I.  mivel a szólás- és médiaszabadság jelentős javulása, az egyszerű polgárok és ellenzéki aktivisták politikai jogainak azonos szintű tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása előfeltétele az EU és Belarusz közötti kapcsolatok javulásának; mivel az Európai Unió továbbra is szilárdan elkötelezett az emberi jogok – többek között a szólás- és médiaszabadság – belaruszbeli védelme mellett;

J.  mivel a választásokat nem követték tömeges letartóztatások, mint máskor a múltban; mivel azonban emberi jogi szervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy új módszereket alkalmaznak az ellenzék zaklatására, valamint, hogy Eduard Palcsiszt és Uladzimir Kondruszt 2016-ban letartóztatták;

1.  továbbra is mély aggodalommal tölti el, hogy a független nemzetközi megfigyelők hiányosságokat állapítottak meg a 2015. évi elnökválasztás és a 2016. évi parlamenti választások során; úgy véli, hogy a bekövetkezett összes javulást a rezsim arra irányuló kísérlete vezérli, hogy az ország a nyugati országoktól több pénzügyi támogatásban részesüljön; emlékeztet azonban arra, hogy Belarusz nem tagja a WTO-nak, hanem az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz tartozik;

2.  megjegyzi, hogy két ellenzéki képviselő lesz az újonnan megválasztott parlamentben, ugyanakkor úgy véli, hogy ezek inkább politikai jellegű kinevezések és nem a választási eredményeket tükrözik;

3.  felszólítja a belarusz hatóságokat a tágabb demokratizálódási folyamat részét képező, átfogó választási reform nemzetközi partnerekkel közösen történő kidolgozásának azonnali folytatására; kiemeli annak szükségességét, hogy az EBESZ/ODIHR ajánlásait kellő időben, még a 2018. márciusában megrendezendő helyhatósági választások előtt bevezessék; hangsúlyozza, hogy ez kulcsfontosságú az EU és Belarusz közötti kapcsolatokban rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához;

4.  felhívja a belarusz kormányt, hogy rehabilitálja a szabadon bocsátott politikai foglyokat és állítsa vissza polgári és politikai jogaikat;

5.  aggodalmát fejezi ki, hogy Belaruszban 2000 óta nem jegyeztek be új politikai pártot; ezzel kapcsolatban kevésbé szigorú megközelítésre szólít fel;

6.  felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, hogy keressenek új módszereket a belarusz civil társadalmi szervezetek támogatására; e tekintetben hangsúlyozza, hogy támogatni kell minden független információforrást a belarusz társadalom számára, ideértve a külföldről történő, belarusz nyelvű műsorszórást;

7.  tudomásul veszi a vízumkönnyítésről szóló tárgyalások 2014. januári megkezdését, amelyek célja az emberek közötti kapcsolatok javítása és a civil társadalom ösztönzése; hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani e tárgyalások előrehaladását;

8.  határozottan elítéli a belarusz kormány azon politikáját, hogy a különleges erőket bevetve a civil társadalmi szervezetek – köztük a nemzeti kisebbségeket képviselő szervezetek, mint például a „Belarusz Lengyelek Uniója” független nem kormányzati szervezet – belügyeibe avatkozik;

9.  megismétli, hogy elkötelezetten tesz a belarusz nép javáért, támogatva annak demokráciapárti törekvéseit és kezdeményezéseit, hozzájárulva az ország stabil, demokratikus és virágzó jövőjének létrehozásához;

10.  megjegyzi azonban, hogy az ellenzék számára kihívást jelent, hogy két ellenzéki képviselőt is beengedtek a parlamentbe, mivel a rezsim jelenlétüket megpróbálja felhasználni az ellenzék további változások iránti követeléseinek lejáratására;

11.  aggodalmát fejezi ki a Hrodnai területen lévő osztroveci atomerőmű folyamatban lévő építése miatt, amely Lukasenko elnök szerint várhatóan a „leggyorsabban felépülő és legolcsóbb” ilyen létesítmény lesz; emlékeztet arra, hogy a létesítmény a litván fővárostól 50 km-re, a lengyel határ közelében épül, és nem tesz eleget az Aarhusi és az Espooi Egyezményben foglalt követelményeknek; felhívja a Bizottságot, hogy vesse fel a létesítmény kérdését a Belarusszal folytatott párbeszéde során, valamint azt, hogy az ország biztosítsa valamennyi biztonsági és ellenőrzési követelmény teljesítését; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Oroszország által finanszírozott és az orosz technológiát alkalmazó beruházás az energiabiztonság terén tovább fokozza Belarusz Oroszországtól való függőségét;

12.  hangsúlyozza, hogy Belarusz a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) részes fele, és részt vesz az Oroszországgal közös hadgyakorlatokban; ezzel összefüggésben elítéli, hogy a belarusz hadsereg részt vett a „Zapad” agresszív katonai gyakorlatokban, és aggodalmát fejezi ki, hogy a tervek szerint közös stratégiai gyakorlatot kívánnak tartani „Zapad-2017” elnevezéssel; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Szerbia külön katonai gyakorlatoknak adott otthont, illetve ezekben Oroszországgal és Belarusszal együttműködésben részt is vett;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak, az EBESZ/ODIHR-nek, az Európa Tanácsnak, valamint a belarusz hatóságoknak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat