Procedură : 2016/2934(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1240/2016

Texte depuse :

B8-1240/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0456

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 405kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Belarus,

–  având în vedere alegerile parlamentare care au avut loc la 11 septembrie 2016,

–  având în vedere declarația președintelui Delegației sale pentru relațiile cu Belarus din 13 septembrie 2016 referitoare la alegerile parlamentare recente din Belarus,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă din 12 septembrie 2016 cu privire la alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere declarația preliminară a OSCE/ODIHR, a Adunării Parlamentare a OSCE și a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din 12 septembrie 2016 privind alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere concluziile Consiliului cu privire la Belarus, în special cele din 16 februarie 2016, prin care s-au ridicat sancțiunile împotriva a 170 de persoane și trei companii din Belarus,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA din 12 septembrie 2016 referitoare la alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere numeroasele declarații ale autorităților din Belarus, potrivit cărora unele dintre recomandările OSCE/ODIHR din urma alegerilor prezidențiale din 2015 vor fi puse în aplicare înainte de alegerile parlamentare din 2016,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în raportul său final privind alegerile prezidențiale din 2015 din Belarus, OSCE/ODIHR a elaborat un set de recomandări pentru a fi puse în aplicare de către Belarus înainte de alegerile parlamentare din 2016;

B.  întrucât, conform evaluării OSCE/ODIHR, alegerile parlamentare din 2016 au fost organizate în mod eficient, dar persistă o serie de deficiențe sistemice de lungă durată, inclusiv restricții ce țin de cadrul juridic în ceea ce privește drepturile politice și libertățile fundamentale;

C.  întrucât se mențin legi și practici nedemocratice substanțiale, care fac ca întreg procesul electoral să fie netransparent și nedemocratic; întrucât sunt afectate în special practicile neobișnuite de vot anticipat și lipsa accesului opoziției la numărătoarea voturilor (reprezentarea opoziției în cadrul comisiilor electorale districtuale a fost de doar 0,08 %);

D.  întrucât singurul institut independent de sondare a opiniei din Belarus (NISEPI) și-a suspendat activitatea ca urmare a presiunilor exercitate de guvern, astfel că este foarte dificil să se evalueze care sunt adevăratele preferințe politice ale oamenilor din Belarus;

E.  întrucât din 1994 în Belarus nu s-au desfășurat alegeri libere și corecte în conformitate cu o legislație electorală care să respecte standardele OSCE/ODIHR recunoscute la nivel internațional;

F.  întrucât, în ciuda unor schimbări pozitive, Belarus rămâne un stat centralizat și autocratic cu o „dictatură moale”, unde încălcările drepturilor omului continuă să fie comise sistematic de organele de stat împotriva persoanelor disidente sau protestatare, unde apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii continuă să fie hărțuiți și împiedicați să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător și unde reprezentanții mass-media din străinătate care nu dețin o acreditare din partea statului sunt deseori reținuți, urmăriți și/sau amendați;

G.  întrucât politica UE de „implicare cu menținerea unui punct de vedere criticˮ este menită să încurajeze Belarusul să își îmbunătățească situația în domeniul drepturilor omului, democrației și statului de drept; întrucât UE trebuie să se asigure că resursele sale nu sunt folosite pentru suprimarea organizațiilor societății civile, a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor independenți și a liderilor opoziției;

H.  întrucât, la 18 și 19 iunie 2015, a avut loc la Minsk prima vizită oficială după 2002 a Delegației Parlamentului pentru relațiile cu Belarus; întrucât, în prezent, Parlamentul nu întreține relații oficiale cu parlamentul din Belarus;

I.  întrucât o creștere semnificativă a libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, respectarea în egală măsură a drepturilor politice ale cetățenilor de rând și ale activiștilor din opoziție, precum și respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale reprezintă toate premise ale unor relații mai bune între UE și Belarus; întrucât Uniunea Europeană este în continuare hotărâtă să apere drepturile omului în Belarus, incluzând libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei;

J.  întrucât alegerile nu au fost urmate de arestări în masă cum s-a întâmplat în numeroase ocazii în trecut; întrucât, cu toate acestea, organizațiile pentru drepturile omului au atras atenția asupra noilor metode de hărțuire a opoziției și a arestării lui Eduard Palchis și a lui Uladzimir Kondrus în 2016,

1.  rămâne profund îngrijorat de deficiențele constatate de observatorii internaționali independenți în timpul alegerilor prezidențiale din 2015 și al alegerilor parlamentare din 2016; consideră că toate îmbunătățirile constatate sunt motivate de încercarea regimului de a atrage ajutoare financiare suplimentare din partea țărilor vestice; reamintește, însă, că Belarus nu este membru al OMC, dar face parte din Uniunea Economică Eurasiatică (UEE),

2.  ia act de faptul că opoziția va avea doi reprezentanți în parlamentul nou ales, însă consideră că acestea sunt mai degrabă numiri politice decât o reflectare a rezultatelor alegerilor;

3.  solicită autorităților din Belarus să reînceapă de îndată să lucreze la elaborarea unei reforme electorale cuprinzătoare, în cadrul procesului mai amplu de democratizare și în cooperare cu partenerii internaționali; subliniază necesitatea de a introduce recomandările OSCE/ODIHR în timp util înainte de alegerile locale preconizate a se desfășura în martie 2018; subliniază faptul că acest lucru este fundamental pentru a atinge întregul potențial al relațiilor UE-Belarus;

4.  invită guvernul din Belarus să-i reabiliteze pe deținuții politici eliberați și să le restabilească drepturile civile și politice;

5.  își exprimă îngrijorarea că din anul 2000 încoace nu a fost înregistrat niciun partid politic nou în Belarus; solicită o abordare mai puțin restrictivă în această privință;

6.  invită Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia să găsească noi modalități de a sprijini organizațiile societății civile din Belarus; subliniază în acest sens că este necesar să fie sprijinite toate sursele independente de informare a societății din Belarus, inclusiv difuzarea din străinătate de emisiuni în limba belarusă;

7.  ia act de inițierea, în ianuarie 2014, a negocierilor privind facilitarea obținerii vizelor, cu scopul de a îmbunătăți contactele interpersonale și de a încuraja apariția societății civile; subliniază necesitatea de a accelera realizarea de progrese în această direcție;

8.  condamnă ferm politica guvernului din Belarus de a utiliza forțele speciale pentru a interveni în afacerile interne ale organizațiilor societății civile, inclusiv ale celor care reprezintă minorități naționale cum ar fi ONG-ul independent „Uniunea polonezilor din Belarus”;

9.  își reafirmă angajamentul de a acționa în beneficiul poporului belarus, de a sprijini aspirațiile și inițiativele pro-democratice ale acestuia și de a contribui la un viitor stabil, democratic și prosper al acestei țări;

10.  ia însă act de faptul că admiterea a doi membri ai opoziției în parlament reprezintă o provocare pentru opoziție, deoarece regimul va încerca să se folosească de prezența acestora pentru a minimiza solicitările opoziției privind schimbări suplimentare;

11.  este îngrijorat din cauza continuării lucrărilor de construcție a unei centrale nucleare la Ostrovets în districtul Grodno care, potrivit președintelui Lukașenko, ar urma să fie centrala „cea mai ieftină și cel mai rapid construită” de acest fel; reamintește că această centrală se construiește la 50 km de capitala Lituaniei și în apropierea graniței cu Polonia, fără să fie îndeplinite cerințele Convențiilor de la Aarhus și Espoo; invită Comisia să includă chestiunea acestei investiții în dialogul său cu Belarus și să obțină garanții că vor fi îndeplinite toate cerințele legate de securitate și control; este îngrijorat că această investiție, finanțată de Rusia și folosind tehnologie rusească, va duce la o dependență și mai mare a Belarusului de Rusia în domeniul securității energetice;

12.  subliniază că Belarus face parte din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) și participă la manevre militare comune cu Rusia; condamnă, în această privință, participarea armatei din Belarus la exercițiile militare agresive din trecut „Zapad” și este îngrijorat din cauza planurilor de a organiza un exercițiu strategic comun „Zapad 2017”; regretă faptul că Serbia a găzduit și ea și a participat la alte exerciții militare în cooperare cu Rusia și Belarus;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei, statelor membre, OSCE/ODHIR, Consiliului Europei și autorităților din Belarus.

Notă juridică - Politica de confidențialitate