RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 46k
...
PE593.677v01-00
 
B8-1243/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


rändajate ümberpaigutamise mehhanismi kohta


Dominique Bilde, Marine Le Pen, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise mehhanismi kohta  
B8-1243/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et pärast „Calais’ džungli“ lammutamist on Prantsusmaa külad nn rändajatega üle ujutatud;

B.  arvestades, et paljudel nn rändajatel on võltsdokumendid, nad tulevad Sahara-tagusest Aafrikast, väidavad end olevat alaealised, kuid on tegelikult täisealised, nad võivad vahel olla oma päritoluriigis süüdi mõistetud ja tegemist on vallaliste meestega – selle tagajärg oli vana-aasta õhtul Kölnis juhtunu;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu surve kehtestada liikmesriikidele rändekvoodid on totalitaarne ja vastuolus demokraatlike väärtustega;

D.  arvestades, et kui eurooplastelt rahvahääletusel küsitakse, nagu hiljuti Ungaris, siis on nad ülekaalukalt neid ähvardava demograafilise üleujutuse vastu;

1.  palub, et Euroopa Liit laseks liikmesriikidel suveräänselt otsustada oma vastuvõtupoliitika üle ja nõuab rändajate ümberpaigutamise mehhanismi tühistamist;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika