PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 47k
10.11.2016
PE593.679v01-00
 
B8-1245/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


alaikäisten suojelusta heidän katoamistensa estämiseksi


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys alaikäisten suojelusta heidän katoamistensa estämiseksi  
B8-1245/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan EU:n toimintasuunnitelman (COM(2011)0060 lopullinen),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Europolin vuoden 2016 tammikuun alussa laatiman selvityksen mukaan yli 10 000 maahanmuuttajalasta on kadonnut heidän tultuaan Eurooppaan;

B.  toteaa, että osa kadonneista alaikäisistä saattaa joutua hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhriksi tai joutua vedetyksi mukaan rikolliseen toimintaan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi;

C.  katsoo, että ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten edustajiksi nimetyillä henkilöillä on keskeinen rooli;

D.  toteaa, että voimassa olevissa säännöksissä ei vahvisteta selkeästi edustajien velvollisuuksia eikä niihin sisälly myöskään määräyksiä eri yksikköjen, kuten kuntien ja vastaanottokeskusten, välisen tukiverkoston luomisesta;

1.  kehottaa komissiota määrittelemään edustajien roolin ja yhteensovittamaan alan rakenteet ja sillä toimivat yksiköt alaikäisten katoamisten ja heidän hyväksikäyttönsä estämiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö