FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 224kWORD 46k
10.11.2016
PE593.679v01-00
 
B8-1245/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd av minderåriga och åtgärder mot deras försvinnanden


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av minderåriga och åtgärder mot deras försvinnanden  
B8-1245/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av EU-agendan för barns rättigheter (COM(2011)0060),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I en rapport från Europol som utarbetades i slutet av januari 2016 beräknas att mer än 10 000 migrantbarn har försvunnit efter sin ankomst till Europa.

B.  En del av de minderåriga som man tappat bort riskerar att bli offer för utnyttjande och människohandel, dras in i brottslig verksamhet eller utsättas för sexuella övergrepp.

C.  En grundläggande roll spelas av de personer som får ansvaret att ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen.

D.  I gällande bestämmelser fastställs inte tydligt vilka skyldigheter dessa personer har, och det finns inte heller några föreskrifter om inrättande av ett stödnätverk mellan olika enheter, till exempel kommuner och mottagningscenter.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa rollen för dem som har omsorg om barnen, och att samordna strukturer och enheter inom sektorn för att förhindra att barn försvinner eller utnyttjas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy