ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 47k
14.11.2016
PE593.682v01-00
 
B8-1248/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно забраната на обявяването на търг на жилища, които се използват като първостепенни и второстепенни, и облекчаването на положението на свръхзадлъжнелите работнически слоеве от населението


Сотириос Зарианопулос, Константинос Пападакис

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната на обявяването на търг на жилища, които се използват като първостепенни и второстепенни, и облекчаването на положението на свръхзадлъжнелите работнически слоеве от населението  
B8-1248/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в редица държави членки, като например в Гърция, банките и държавата ускоряват обявяването на търг на жилищни сгради на хиляди работнически семейства, които поради суровите и непопулярни мерки, предприемани от правителствата и институциите на ЕС в ущърб на работниците и с цел повишаване на печалбите на големите концерни, вече не са в състояние да изплащат вноските по жилищните си заеми, вече не са в състояние да носят непосилното данъчно бреме и не могат да поддържат плащанията по кредити за микро- и малки предприятия, включително на гарантите на такива заеми, след като предприятието обяви фалит;

Б.  като има предвид, че правото на жилищно настаняване за трудещите се и техните семейства е неотменимо право на народа;

1.  призовава правителствата на държавите членки да вземат незабавни законодателни мерки за защита на първостепенните и второстепенните жилища, и за прекратяване на всяко действие за принудително изпълнение или други принудителни мерки от страна на кредитни институции и на държавата по отношение на работническите семейства, на безработните, на самостоятелно заетите, на малките производствени и търговски предприятия, на бедните селски стопани и рибари поради задължения по жилищни, предприемачески или потребителски кредити, включително срещу гарантите на такива заеми, както и за предвиждане на мерки за заличаване на лихвите и на 50% от главниците на горепосочените кредити.

Правна информация - Политика за поверителност