FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 47k
14.11.2016
PE593.682v01-00
 
B8-1248/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod gennemførelse af tvangsauktioner af primære og sekundære boliger og om mindskning af byrden for den stærkt gældstyngede arbejderklasse


Sotirios Zarianopoulos, Konstantinos Papadakis

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbud mod gennemførelse af tvangsauktioner af primære og sekundære boliger og om mindskning af byrden for den stærkt gældstyngede arbejderklasse  
B8-1248/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

Α.  der henviser til, at i en række medlemsstater, herunder Grækenland, er bankerne og staten i færd med at fremskynde tvangsauktioner af beboelsesejendomme, der tilhører tusindvis af arbejderfamilier, som – på grund af de skrappe og folkefjendtlige foranstaltninger, som regeringerne og EU-institutionerne har truffet til skade for arbejdstagerne med henblik på at sikre storkoncernernes profit – ikke længere er i stand til betale afdragene på deres realkreditlån, overkomme den uacceptabelt høje skattebyrde eller tilbagebetale mindre forretningsdrivendes lån, efter at deres virksomhed er gået konkurs, hvilket også rammer dem, der har garanteret for sådanne lån;

Β.  der henviser til, at retten til en bolig for arbejdstagere og deres familier er en umistelig ret, der gælder hele folket;

1.  opfordrer medlemsstaternes regeringer til hurtigst muligt at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af primære og sekundære boliger og at sætte en stopper for kreditinstitutters og statens tvangsfuldbyrdelse eller andre tvangsforanstaltninger over for arbejderfamilier, arbejdsløse, selvstændige, små håndværksvirksomheder og erhvervsdrivende eller fattige landbrugere og fiskere for deres gæld fra realkreditlån, virksomhedslån eller forbrugslån samt skatteforpligtelser – dette gælder også personer, der har garanteret for sådanne lån – og samtidig sørge for, at renterne og 50 % af kapitalen i de lån, der nævnes ovenfor, afskrives.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik